Nadpis

Přečtěte si náš příběh

O reminiscenčním centru.

Naše vize,
posláni a hodnoty

Směřujeme k vytvoření reminiscenčního centra jako místa,
kde se můžeme učit a objevovat nové možnosti zapojení vzpomínek
do života lidí s cílem podpořit jejich důstojnost, identitu a spolužití.

Posláním našeho spolku je zejména rozvoj reminiscence
a podpora aktivního využívání vzpomínek k zapojení starších
lidí do života společnosti, k probuzení jejich aktivity a posílení mezigeneračních vztahů v jejich domácím prostředí,
v komunitách i v institucích.

Naši práci stavíme na hodnotách důvěry, spolupráce a tolerance.

Iniciátorkou založení Reminiscenčního centra, z. s. v r. 2015 byla
Hana Janečková, koordinátorka české účasti v mezinárodních projektech ERN, která se v uplynulém desetiletí věnovala mimo jiné výzkumu a popularizaci reminiscence v ČR.

V letech 2005 – 2008 spolupracovala s Gerontologickým centrem
v Praze 8 (ředitelka doc. MUDr. Iva Holmerová PhD.) na výzkumném projektu „Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života a zdravotní stav seniorů žijících v instituci“, jehož byla hlavní řešitelkou.

Jedním z jeho výstupů byla první česká publikace na téma reminiscence (Janečková H., Vacková M.: Reminiscence : využití vzpomínek při práci se seniory. Praha: Portál, 2010)

Členky Reminiscenčního centra realizovaly ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí (ERN) inovativní reminiscenční projekty, které byly podpořené Evropskou unií z programu celoživotního vzdělávání Grundtvig.

Naše historie
začátek

2005: Making Memories Matter – Živé vzpomínky

Vytvoření souboru vzpomínkových beden a jejich putovní výstava
v sedmi evropských městech, která byla doprovázená vzdělávacími aktivitami.
V dubnu 2005 se tato výstava uskutečnila v Praze.

2010 – 2012: Remembering Together – Vzpomínejme společně

15 reminiscenčních setkání pro pečující
a jejich blízké s demencí, do kterých byli v poslední etapě zapojeni též výtvarní umělci (skupinová práce, využití kreativních technik.

2012 – 2014: Vzpomínejme, když pečujeme.

Dva cykly 10 reminiscenčních setkání pro pečující a jejich blízké s demencí spojený s výcvikem reminiscenčních asistentů. Projekt zastřešilo Středisko křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Naše historie
pokračování

V rámci dvou posledních projektů uspořádaly členky spolku tři konference ve spolupráci s Domovem pro seniory Slunečnice v Praze 8 – Bohnicích a VOŠ Jabok. Cílem konferencí bylo přiblížit české veřejnosti zkušenosti účastníků projektů a přispět tak k propagaci kreativní práce se vzpomínkami mezi profesionály i laickými pečovateli v ČR.

2012 Konference Reminiscence
a domov – DS Slunečnice

2012 Mezinárodní reminiscenční workshop na téma Učíme se kreativní práci se vzpomínkami – VOŠ Jabok

2014 Konference Vzpomínejme, když pečujeme – DS Slunečnice

V roce 2015 publikovaly členky spolku v časopise Sociální služby (březen – červen) sérii čtyř článků o realizovaných projektech a inovacích
v reminiscenci. Činnost členek spolku byla prezentována v dokumentu Reminiscence – léčba vzpomínkami v pořadu ČT2 Klíč v dubnu 2014.

V našem centru

Nabízime

Vzdělávání v reminiscenci – přednášky na téma, úvod
do reminiscence, práce s reminiscenční skupinou, tvorba reminiscenčních krabic, reminiscenční divadlo validace.

Kurzy na klíč, konzultace a supervize reminiscenční práce, spolupráci na přípravě a realizaci reminiscenčních projektů.

Podpora rodinných pečujících (konzultace o využití vzpomínek v péči o člověka s demencí, specifické projekty pro rodinné příslušníky a jejich blízké trpící demencí).

Poradna pro pečující a osoby s kognitivní poruchou

Alzheimer point

Cílem poradny je poskytovat bezplatnou odbornou poradenskou a podpůrnou činnost jak rodinám, které pečují
o blízkého člověka s demencí, tak i samotným osobám žijícím s kognitivní poruchou.

Poradenství se týká zejména těchto oblastí:

Co je to demence a jak ovlivní náš život? Průběh, projevy a stádia nemoci. Jak komunikovat s člověkem s demencí? O jaké dávky sociální péče mohu požádat? Jak vybrat vhodnou zdravotní a sociální službu? Kam se obrátit? Jaké pomůcky existují pro podporu péče? Pečujete dlouho a připadáte si vyčerpaní?

Nabízime možnost objednávání se na konzultaci (přednostně email).

Ing. Jitka Andresová, tel.: 737 808 596, e-mail: alzheimerpoint@gmail.com

Sídlo poradny: Terronská 580/19, 160 00 Praha 6

Publikace

Odborné publikace ke studiu

Nentvichová Novotná R., Janečková H.

Validace podle Naomi Feilové – klíč k porozumění lidem s demencí – 2. část. Sociální služby. Duben, s.20-22.

Janečková H., Čížková H., Nentvichová Novotná R.

(2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. Červen , s.36-38

Janečková H., Čížková H., Nentvichová Novotná R.

(2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. Květen , s.14-16 Život vzpomínek v domovech – od jednotlivce ke komunitě – 2. část.

Janečková H., Čížková H., Nentvichová Novotná R.

(2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka.  Sociální služby. Duben, s. 16-21. Život vzpomínek v domovech – od jednotlivce ke komunitě – 1. část.

Nentvichová Novotná Renáta

Dramatizace vzpomínek – reminiscenční techniky v praxi Verlag Dashöfer. 1.8.2017.

Nentvichová Novotná Renáta

Reminiscence a její využití u seniorů s demencí  Verlag Dashöfer. 1.11.2016.

Cingrošová K. Dvořáková K.

(2016) Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti. Praha: Portál

Cingrošová K., Dvořáková K.

(2014) Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti. Praha: Portál

Reminiscence

Léčba vzpomínkami (2014): Pořad Klíč – magazín nejen pro zdravotně postižené. ČT2, Premiéra 2.4.2014.

Nentvichová Novotná R., Janečková H.

(2016) Validace podle Naomi Feilové – klíč k porozumění lidem s demencí – 1. část. Sociální služby. Březen, s.24-26.

Janečková H., Čížková H., Nentvichová Novotná R.

(2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. Březen, s. 24-26.Využití vzpomínek v pečujících rodinách a komunitě.

Janečková Hana

(2014): Assessment of reminiscence group work with families caring for a person with dementia. In H. Štěpánková & R. Šlamberová (Eds.), Stárnutí […]

Janečková Hana

(2013): Hesla Reminiscence (s. 287-290), Domovy pro seniory ( s. 434-438), Lidé s demencí (s. 396-400), Preterapie (s. 275-277), Validace (141-144), Vysoké […]

Janečková H., Nentvichová Novotná R

(2013): Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory. Sociální práce/Sociálna práca č. 1, s. 72-81.

Janečková Hana

Křížová E. (2012): Vzpomínejme společně: kreativní využití reminiscence v rodinách pečujících o člověka s demencí. Sociální práce/Sociálna práce, č. 4, s. 51-55.

Janečková Hana

Vacková M. (2010): Reminiscence. Využití vzpomínek při práci se seniory. Praha, Portál, 151 p. ISBN 978-80-7367-581-3.

Výroční zpráva za rok 2017
Stáhnout PDF
Výroční zpráva za rok 2016
Stáhnout PDF
Výroční zpráva za rok 2015
Stáhnout PDF

Zveřejňování

Výroční zprávy