Nadpis

Přečtěte si náš příběh

Naše vize,
poslání a hodnoty

Směřujeme k vytvoření reminiscenčního centra jako místa,
kde se můžeme učit a objevovat nové možnosti zapojení vzpomínek
do života lidí s cílem podpořit jejich důstojnost, identitu a spolužití.

Posláním našeho spolku je zejména rozvoj reminiscence
a podpora aktivního využívání vzpomínek k zapojení starších
lidí do života společnosti, k probuzení jejich aktivity a posílení mezigeneračních vztahů v jejich domácím prostředí,
v komunitách i v institucích.

Naši práci stavíme na hodnotách důvěry, spolupráce a tolerance.

Iniciátorkou založení Reminiscenčního centra, z. s. v r. 2015 byla
Hana Janečková, koordinátorka české účasti v mezinárodních projektech ERN, která se v uplynulém desetiletí věnovala mimo jiné výzkumu a popularizaci reminiscence v ČR.

V letech 2005 – 2008 spolupracovala s Gerontologickým centrem
v Praze 8 (ředitelka doc. MUDr. Iva Holmerová PhD.) na výzkumném projektu „Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života a zdravotní stav seniorů žijících v instituci“, jehož byla hlavní řešitelkou.

Jedním z jeho výstupů byla první česká publikace na téma reminiscence (Janečková H., Vacková M.: Reminiscence : využití vzpomínek při práci se seniory. Praha: Portál, 2010)

Členky Reminiscenčního centra realizovaly ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí (ERN) inovativní reminiscenční projekty, které byly podpořené Evropskou unií z programu celoživotního vzdělávání Grundtvig.

Naše historie

2005: Making Memories Matter – Živé vzpomínky

Vytvoření souboru vzpomínkových beden a jejich putovní výstava
v sedmi evropských městech, která byla doprovázená vzdělávacími aktivitami.
V dubnu 2005 se tato výstava uskutečnila v Praze.

2010 – 2012: Remembering Together – Vzpomínejme společně

15 reminiscenčních setkání pro pečující
a jejich blízké s demencí, do kterých byli v poslední etapě zapojeni též výtvarní umělci (skupinová práce, využití kreativních technik.

2012 – 2014: Vzpomínejme, když pečujeme.

Dva cykly 10 reminiscenčních setkání pro pečující a jejich blízké s demencí spojený s výcvikem reminiscenčních asistentů. Projekt zastřešilo Středisko křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Naše historie
pokračování

V rámci dvou posledních projektů uspořádaly členky spolku tři konference ve spolupráci s Domovem pro seniory Slunečnice v Praze 8 – Bohnicích a VOŠ Jabok. Cílem konferencí bylo přiblížit české veřejnosti zkušenosti účastníků projektů a přispět tak k propagaci kreativní práce se vzpomínkami mezi profesionály i laickými pečovateli v ČR.

2012 Konference Reminiscence
a domov – DS Slunečnice

2012 Mezinárodní reminiscenční workshop na téma Učíme se kreativní práci se vzpomínkami – VOŠ Jabok

2014 Konference Vzpomínejme, když pečujeme – DS Slunečnice

V roce 2015 publikovaly členky spolku v časopise Sociální služby (březen – červen) sérii čtyř článků o realizovaných projektech a inovacích
v reminiscenci. Činnost členek spolku byla prezentována v dokumentu Reminiscence – léčba vzpomínkami v pořadu ČT2 Klíč v dubnu 2014.

Nabízíme

Vzdělávání v reminiscenci – přednášky na téma, úvod
do reminiscence, práce s reminiscenční skupinou, tvorba reminiscenčních krabic, reminiscenční divadlo validace.

Kurzy na klíč, konzultace a supervize reminiscenční práce, spolupráci na přípravě a realizaci reminiscenčních projektů.

Podpora rodinných pečujících (konzultace o využití vzpomínek v péči o člověka s demencí, specifické projekty pro rodinné příslušníky a jejich blízké trpící demencí).

Poradna pro pečující a osoby s kognitivní poruchou

Alzheimer point

Cílem poradny je poskytovat bezplatnou odbornou poradenskou a podpůrnou činnost jak rodinám, které pečují
o blízkého člověka s demencí, tak i samotným osobám žijícím s kognitivní poruchou.

Poradenství se týká zejména těchto oblastí:

Co je to demence a jak ovlivní náš život? Průběh, projevy a stádia nemoci. Jak komunikovat s člověkem s demencí? O jaké dávky sociální péče mohu požádat? Jak vybrat vhodnou zdravotní a sociální službu? Kam se obrátit? Jaké pomůcky existují pro podporu péče? Pečujete dlouho a připadáte si vyčerpaní?

Nabízíme možnost objednávání na konzultaci:

Ing. Jitka Andresová, tel.: 737 808 596, e-mail: alzheimerpoint@gmail.com

Sídlo poradny: Terronská 580/19, 160 00 Praha 6

Publikace

Odborné publikace ke studiu

Nentvichová Novotná R., Janečková H. – Validace podle Naomi Feilové

Validace podle Naomi Feilové – klíč k porozumění lidem s demencí – 2. část. Sociální služby. Duben, s.20-22.

Janečková H., Čížková H., Nentvichová Novotná R.

(2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. Červen , s.36-38

Janečková H., Čížková H., Nentvichová Novotná R.

(2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. Květen , s.14-16 Život vzpomínek v domovech – od jednotlivce ke komunitě – 2. část.

Janečková H., Čížková H., Nentvichová Novotná R.

(2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka.  Sociální služby. Duben, s. 16-21. Život vzpomínek v domovech – od jednotlivce ke komunitě – 1. část.

Nentvichová Novotná Renáta

Dramatizace vzpomínek – reminiscenční techniky v praxi Verlag Dashöfer. 1.8.2017.

Nentvichová Novotná Renáta

Reminiscence a její využití u seniorů s demencí  Verlag Dashöfer. 1.11.2016.

Cingrošová K. Dvořáková K.

(2016) Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti. Praha: Portál

Cingrošová K., Dvořáková K.

(2014) Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti. Praha: Portál

Reminiscence

Léčba vzpomínkami (2014): Pořad Klíč – magazín nejen pro zdravotně postižené. ČT2, Premiéra 2.4.2014.

Nentvichová Novotná R., Janečková H.

(2016) Validace podle Naomi Feilové – klíč k porozumění lidem s demencí – 1. část. Sociální služby. Březen, s.24-26.

Janečková H., Čížková H., Nentvichová Novotná R.

(2015) Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. Březen, s. 24-26.Využití vzpomínek v pečujících rodinách a komunitě.

Janečková Hana

(2014): Assessment of reminiscence group work with families caring for a person with dementia. In H. Štěpánková & R. Šlamberová (Eds.), Stárnutí […]

Janečková Hana

(2013): Hesla Reminiscence (s. 287-290), Domovy pro seniory ( s. 434-438), Lidé s demencí (s. 396-400), Preterapie (s. 275-277), Validace (141-144), Vysoké […]

Janečková H., Nentvichová Novotná R

(2013): Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory. Sociální práce/Sociálna práca č. 1, s. 72-81.

Janečková Hana

Křížová E. (2012): Vzpomínejme společně: kreativní využití reminiscence v rodinách pečujících o člověka s demencí. Sociální práce/Sociálna práce, č. 4, s. 51-55.

Janečková Hana

Vacková M. (2010): Reminiscence. Využití vzpomínek při práci se seniory. Praha, Portál, 151 p. ISBN 978-80-7367-581-3.

Výroční zpráva za rok 2019
Stáhnout PDF
Výroční zpráva za rok 2018
Stáhnout PDF
Výroční zpráva za rok 2017
Stáhnout PDF
Výroční zpráva za rok 2016
Stáhnout PDF
Výroční zpráva za rok 2015
Stáhnout PDF

Zveřejňování

Výroční zprávy