Reminiscenční centrum

Co nabízíme?

Vzdělávání

Vzdělávání v reminiscenci – přednášky a kurzy, jako je úvod do reminiscence, práce s reminiscenční skupinou, tvorba reminiscenčních krabic, reminiscenční divadlo, validace apod.

Kurzy na klíč, konzultace a supervize reminiscenční práce, spolupráci na přípravě a realizaci reminiscenčních projektů.

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin – reminiscenční asistent.

Podpora rodinných pečujících (konzultace o využití vzpomínek v péči o člověka s demencí, specifické projekty pro rodinné příslušníky a jejich blízké žijící s demencí).

Akreditované kurzy

ÚVOD DO REMINISCENCE

V kurzu se účastníci seznámí se základními principy reminiscence jako metody založené na práce se vzpomínkami klienta. Kurz je zaměřen na práci se seniory a lidmi s demencí, klade se velký důraz na důstojnost člověka a úctu a respekt k jeho individuálnímu životnímu příběhu. Obsahem kurzu je jak objasnění pojmů, teoretická východiska a význam vzpomínek v životě člověka, tak i seznámení se se základními metodami práce se vzpomínkami, tedy individuální práce a vzpomínání ve skupině. Nedílnou součástí jsou i praktická cvičení, ukázky pomůcek a představení základních kreativních technik používaných pro vyjádření vzpomínek.

Kurz je určen nejen pracovníkům v sociálních službách, ale i ostatním zájemcům o toto téma, například z řad studentů či rodinných pečujících.

REMINISCENČNÍ DIVADLO

Reminiscence – vzpomínání se seniory, zahrnuje škálu činností, mezi které patří kreativní technika – reminiscenční divadlo. Reminiscenční divadlo oslovuje více fantazii a imaginaci seniorů než verbálním techniky, které se více zaměřují na proces a obsah. Cílem kreativního využití vzpomínek je především pobavení, pozitivní naladění všech zúčastněných a radost z výsledku. Během kurzu se účastníci seznámí s teoretickým základem reminiscenčního divadla a na praktických nácvicích ve skupině si vyzkoušejí využití a zapojení reminiscenčního divadla v praxi při práci se seniory.

Nabídka termínů otevřených kurzů je uvedena v Aktualitách.

Nabízíme organizacím kurzy přizpůsobené jejich specifickým potřebám ve vzdělávání v reminiscenci.

Poskytujeme konzultace a supervize reminiscenční práce.

Spolupracujeme na přípravě a realizaci reminiscenčních projektů v organizacích.

Kurzy na klíč

Výcvik v reminiscenci

Nabízíme výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. Výcvik je součástí projektu „Vzpomínejme, když pečujeme“ („Remembering Yesterday Caring Today“). Výcvik je dvouletý, náplní prvního roku je osvojení práce se skupinou rodin metodou „learning by doing“, v druhém účastník pracuje se svojí skupinou rodin a na závěr vypracuje práci, kterou prezentuje a obhajuje. Na základě všech splněných podmínek může dostat certifikát Evropské reminiscenční sítě (ERN).

Cílem výcviku je připravit po teoretické i praktické stránce odborníky, kteří dokážou tvořivým způsobem na profesionální úrovni využívat reminiscenci (vzpomínky) při práci se skupinou lidí žijících s poruchou paměti a pečujících členů jejich rodin. 

Výcvik je určen pracovníkům a studentům pomáhajících profesí (sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům ve zdravotnictví, ergoterapeutům, psychologům aj.), kteří se zajímají o práci se vzpomínkami a chtějí si své znalosti a dovednosti rozšířit. Též lidem z různých tvůrčích oborů, kteří chtějí své schopnosti využít též v oblasti práce s lidmi s poruchou paměti a jejich rodinami.

Aktuálně probíhá výcvik a program „Vzpomínejme, když pečujeme“ 2021-2022.

Program „Vzpomínejme, když pečujeme“ je určen pro rodiny, které pečují o člověka

s Alzheimerovou chorobou nebo jinými kognitivními problémy. Setkání jsou určena pro pečující členy rodiny i pro ty, o které je pečováno. Jedná se o cyklus několika setkání (podzim – jaro). Každé setkání je tématické (např. Místo, které mám rád) a ke každé rodině je k dispozici asistent/ka, kteří podporují společné vzpomínání pomocí různých podnětů, např. fotografií a dobových předmětů apod.

Cílem programu je pomoci rodinám, které se potýkají s demencí u některého ze svých členů, najít přátele, získat nové zkušenosti a podívat se na nemocného člověka jinýma očima, probouzet vzpomínky a prožít tak příjemné chvíle plné pohody.

Fotografie z minulých setkání jsou v Galerii.

Pro rodiny

Poradenství

Poradna pro pečující a osoby s kognitivní poruchou

Alzheimer point

Cílem poradny je poskytovat bezplatnou odbornou poradenskou a podpůrnou činnost jak rodinám, které pečují o blízkého člověka s demencí, tak i samotným osobám žijícím s kognitivní poruchou.

Poradenství se týká zejména těchto oblastí:

Co je to demence a jak ovlivní náš život? Průběh, projevy a stádia nemoci. Jak komunikovat s člověkem s demencí? O jaké dávky sociální péče mohu požádat? Jak vybrat vhodnou zdravotní a sociální službu? Kam se obrátit? Jaké pomůcky existují pro podporu péče? Pečujete dlouho a připadáte si vyčerpaní?

Poradna je financována Alzheimer nadačním fondem.

Nabízíme možnost objednávání na konzultaci:

Spolupracujeme

ceska_alzheimer[1]

Česká alzheimerovská společnost

diakonicka_akademia[1]

Diakonická akademie

Pečuj doma