Probouzíme vzpomínky

Zjistěte o nás víc

Důvěra

Důvěra nám umožňuje vstupovat do nejistoty nových setkání a budovat vztahy mezi lidmi, spolupracovat a vytvářet společenství.

Spolupráce

Spolupráce postavená na důvěře přináší radost ze společného díla. Znamená pro nás vzájemnou pomoc, objevování a sílu k tvoření.

Úcta

Úcta ke každému člověku, v jeho síle i slabosti je to, čemu se chceme stále učit. Myslíme na rovnost a důstojnost všech lidí a vytváříme místa naděje.

Aktuálně

Aktuální dění v Reminiscenčním centru.

Kurz „Úvod do reminiscence“

27. února 2021

Otevíráme jednodenní akreditovaný kurz „Úvod do reminiscence“. Termín: 13.5.2021, 9:00 – 16:30 hod Místo konání: Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, […]

Konference „Stárnutí 2021“

24. února 2021

Účast členek Reminiscenčního centra na konferenci „Stárnutí 2021“ Během dvou únorových dnů tohoto roku (11. – 12.2. 2021) probíhala gerontologická mezioborová konference […]

Reminiscence známá i neznámá

19. února 2021

V těchto dnech vychází nová kniha autorského týmu Reminiscenčního centra. Kniha shrnuje bohaté zkušenosti členů Reminiscenčního centra. Naleznete v ní komplexní přehled reminiscenčních […]

Informace k otevřeným kurzům

4. ledna 2021

OBECNÉ PODMÍNKY Na kurz je třeba se přihlásit elektronickou přihláškou, jejíž odkaz je vždy uveden na upoutávce/plakátku s informacemi o daném kurzu. Zasláním […]

O reminiscenci

Reminiscence

Cílem reminiscence je nejen zlepšení stavu pacienta, ale zejména posílení jeho lidské důstojnosti, zlepšení komunikace a ve svých důsledcích pomoc a podpora rodinnému pečovateli. Z výše uvedeného vyplývá, že tuto metodu bychom měli nejen doporučit a vzít na vědomí, ale zároveň už ji považovat za součást dobré praxe každého oddělení, které poskytuje péči pacientům s demencí (jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách).

Holmerová I. a kol.: Péče o pacienty s kognitivní poruchou, Praha 2007, s. 181

Projekty

Aktuální projekty v Reminiscenčním centru.

Vzpomínejme, když pečujeme 2018-2019

(Remembering yesterday, caring today (RYCT), 2018-2019)

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. 4. cyklus. Cíl výcviku Připravit po teoretické i […]

Oživené vzpomínky napříč generacemi (Erasmus+)

Prohloubení kompetencí členů Reminiscenčního centra v technice reminiscenčního divadla na kurzu v Londýně, který pořádala European reminiscence network pod vedením Pam Schweitzer v červenci 2018.

V červenci 2018 se zúčastnilo 14 členů a spolupracovníků Reminiscenčního centra týdenního kurzu „Making theatre from memories“, který pořádala Evropská reminiscenční síť […]

Vzpomínejme, když pečujeme 2016 – 2017

(Remebering yesterday, caring today (RYCT) 2016 – 2017)

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. 3. cyklus. Cíl výcviku Připravit po teoretické i […]

Vzpomínejme, když pečujeme 2012 – 2014

(Remebering yesterday, caring today (RYCT) 2012 – 2014)

Účastníci projektu: Hana Janečková – koordinátorka projektu, Hana Čížková, Renáta Novotná – lektorky, Petr Veleta, Božena Kolská – umělečtí asistenti, 9 rodin – […]

Vzpomínejme společně, 2010 – 2012

(Remembering together, 2010 – 2012)

Účastníci projektu za ČR: Hana Janečková, Eva Křížová, Renáta Nentvichová Novotná, výtvarnice Božena Kolská a Šárka Ziková, 7 rodinných pečujících a 4 osoby […]

Živé vzpomínky, 2004 – 2005

(Making Memories Matter, 2004 - 2005)

Účastníci projektu za ČR: Petr Veleta, Hana Janečková a Božena Kolská a čtyři tvůrci memoboxů. V r. 2004 – 2005 jsme se zapojili do […]

Reference

Řekli o nás

Dr. Petr Veleta M.A.

(tanečník, umělecký asistent v programu „Vzpomínejme, když pečujeme“)

Spolupráce s celým týmem Reminiscenčního centra v Praze a na všech Vašich akcích je báječná. Je pro mne vždy inspirací a povzbuzením do další […]

Božena Kolská

(výtvarnice, umělecká asistentka v programu "Vzpomínejme, když pečujeme")

„Na práci v Reminiscenčním centru bylo krásné, že lidé, kteří přicházeli,  to vnímali  jako  vytržení  z  běžného  denního stereotypu, týkalo se to […]

Majka

(pečující manželka, účastnice programu „Vzpomínejme společně“)

„Manžel se zde mohl setkat s lidmi, kteří se dokázali nazout do bot člověka, který bojuje s demencí, a dali mu pocítit, že tu […]

Milada

(pečující dcera, účastnice programu „Vzpomínejme společně“)

„Pro mě to byl silný citový prožitek, prostředí plné pozitivních podnětů.“

Magdalena

(pečující manželka, účastnice programu „Vzpomínejme společně“)

„Manžel je sociální bytost. Setkání příliš neovlivnila kvalitu jeho života. Přinesla mu ale hodně radosti, a zase zde našel své milé kamarády, […]

Anna Š.

(účastnice výcviku pro reminiscenční asistenty – RYCTT)

„Nejvíce oceňuji vzpomínkové krabice, které vytvářejí rodiny spolu se svými blízkými s demencí. Líbila se mi závěrečná slavnost, chvíle, kdy každý mohl vnímat […]

Eva

(pečující dcera, účastnice programu "Vzpomínejme, když pečujeme“)

„No a pak jsme absolvovali všech těch  deset (reminiscenčních) setkání, nechtěl být doma sám.  A bylo to období, kdy já jsem se   o tátovi dozvěděla […]