Probouzíme vzpomínky

Zjistěte o nás víc

Důvěra

Důvěra nám umožňuje vstupovat do nejistoty nových setkání a budovat vztahy mezi lidmi, spolupracovat a vytvářet společenství.

Spolupráce

Spolupráce postavená na důvěře přináší radost ze společného díla. Znamená pro nás vzájemnou pomoc, objevování a sílu k tvoření.

Úcta

Úcta ke každému člověku, v jeho síle i slabosti je to, čemu se chceme stále učit. Myslíme na rovnost a důstojnost všech lidí a vytváříme místa naděje.

Aktuálně

Aktuální dění v Reminiscenčním centru.

Ocenění za přínosy v oblasti gerontologie pro ETF UK.

Adrián | 30. prosince 2019

Laureátkou letošní ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie je vyučující na Katedře sociální práce ETF UK paní PhDr. Hana Janečková, Ph.D. […]

Partner – Centrum pro rodinu a sociální péči.

Reminiscenční centrum | 14. prosince 2018

V říjnu 2018 jsme se stali partnery Centra pro rodinu a sociální péči v Brně v rámci projektu „Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů“ […]

Čtvrtý cyklus programu „Vzpomínejme, když pečujeme“ (RYCT).

Reminiscenční centrum | 14. prosince 2018

Dne 18. října 2018 jsme díky finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a s podporou Výboru dobré vůle zahájili již čtvrtý cyklus programu „Vzpomínejme, […]

PF 2020

Adrián | 30. prosince 2019

Krásné Vánoce a hodně radosti ve dnech svátečních i všedních.

Výroční zpráva za rok 2018

Reminiscenční centrum | 21. října 2019

Výroční zpráva za rok 2018.

Reminiscenční divadlo „INVENTURA“

Reminiscenční centrum | 15. prosince 2018

Během léta a podzimu 2018 vytvořila rodinná skupina Kaňků scénář k autobiografické divadelní hře „Inventura“, tuto hru také nacvičila a 25. října […]

O reminiscenci

Reminiscence

Cílem reminiscence je nejen zlepšení stavu pacienta, ale zejména posílení jeho lidské důstojnosti, zlepšení komunikace a ve svých důsledcích pomoc a podpora rodinnému pečovateli. Z výše uvedeného vyplývá, že tuto metodu bychom měli nejen doporučit a vzít na vědomí, ale zároveň už ji považovat za součást dobré praxe každého oddělení, které poskytuje péči pacientům s demencí (jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách).

Holmerová I. a kol.: Péče o pacienty s kognitivní poruchou, Praha 2007, s. 181

Projekty

Aktuální projekty v Reminiscenčním centru.

Oživené vzpomínky napříč generacemi (Erasmus+)

Prohloubení kompetencí členů Reminiscenčního centra v technice reminiscenčního divadla na kurzu v Londýně, který pořádala European reminiscence network pod vedením Pam Schweitzer v červenci 2018.

V červenci 2018 se zúčastnilo 14 členů a spolupracovníků Reminiscenčního centra týdenního kurzu „Making theatre from memories“, který pořádala Evropská reminiscenční síť […]

Remembering Yesterday, Caring Today

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. 3. běh. Cíl výcviku Připravit po teoretické i […]

Remembering Yesterday, Caring Today

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2012 – 2014)

Účastníci projektu: Hana Janečková – koordinátorka projektu, Hana Čížková, Renáta Novotná – lektorky, Petr Veleta, Božena Kolská – umělečtí asistenti, 9 rodin – […]

Remembering together

(Vzpomínejme společně, 2010 – 2012)

Účastníci projektu za ČR: Hana Janečková, Eva Křížová, Renáta Nentvichová Novotná, výtvarnice Božena Kolská a Šárka Ziková, 7 rodinných pečujících a 4 osoby […]

Making Memories Matter

(Živé vzpomínky, 2004 - 2005)

Účastníci projektu za ČR: Petr Veleta, Hana Janečková a Božena Kolská a čtyři tvůrci memoboxů. V r. 2004 – 2005 jsme se zapojili do […]

Referencie

Řekli o nás

Dr. Petr Veleta M.A.

(tanečník, umělecký asistent v programu „Vzpomínejme, když pečujeme“)

Spolupráce s celým týmem Reminiscenčního centra v Praze a na všech Vašich akcích je báječná. Je pro mne vždy inspirací a povzbuzením do další […]

Božena Kolská

(výtvarnice, umělecká asistentka v programu "Vzpomínejme, když pečujeme")

„Na práci v Reminiscenčním centru bylo krásné, že lidé, kteří přicházeli,  to vnímali  jako  vytržení  z  běžného  denního stereotypu, týkalo se to […]

Majka

(pečující manželka, účastnice programu „Vzpomínejme společně“)

„Manžel se zde mohl setkat s lidmi, kteří se dokázali nazout do bot člověka, který bojuje s demencí, a dali mu pocítit, že tu […]

Milada

(pečující dcera, účastnice programu „Vzpomínejme společně“)

„Pro mě to byl silný citový prožitek, prostředí plné pozitivních podnětů.“

Magdalena

(pečující manželka, účastnice programu „Vzpomínejme společně“)

„Manžel je sociální bytost. Setkání příliš neovlivnila kvalitu jeho života. Přinesla mu ale hodně radosti, a zase zde našel své milé kamarády, […]

Anna Š.

(účastnice výcviku pro reminiscenční asistenty – RYCTT)

„Nejvíce oceňuji vzpomínkové krabice, které vytvářejí rodiny spolu se svými blízkými s demencí. Líbila se mi závěrečná slavnost, chvíle, kdy každý mohl vnímat […]

Eva

(pečující dcera, účastnice programu "Vzpomínejme, když pečujeme“)

„No a pak jsme absolvovali všech těch  deset (reminiscenčních) setkání, nechtěl být doma sám.  A bylo to období, kdy já jsem se   o tátovi dozvěděla […]