Reminiscenční centrum

Vzpomínejme, když pečujeme 2018-2019

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. 4. cyklus.

Cíl výcviku

Připravit po teoretické i praktické stránce odborníky, kteří dokáží tvořivým způsobem a na profesionální úrovni využívat reminiscenci (vzpomínky) při práci se skupinou seniorů trpících demencí a pečujících členů jejich rodin.

Projekt pro rodiny

Kreativní práce se vzpomínkami v rodinách pečujících o člověka s kognitivní poruchou. 10 setkání v období říjen 2018 – duben 2019. Fotografie ze setkání viz galerie.