Reminiscenční centrum

Oživené vzpomínky napříč generacemi (Erasmus+)

V červenci 2018 se zúčastnilo 14 členů a spolupracovníků Reminiscenčního centra týdenního kurzu „Making theatre from memories“, který pořádala Evropská reminiscenční síť pod vedením Pam Schweitzer. Kromě nezbytné teorie si účastníci sami vyzkoušeli vytvořit scénář na základě vzpomínek, seznámili se s využitím reminiscenčního divadla u různých cílových skupin, pracovali s reminiscenčními bednami, které následně „oživovali“ a domů se vrátili nejen plni dojmů, ale i nových znalostí a dovedností. Ty pak následně využili v aktivitách, ve kterých nově nabyté znalosti šířili v rámci České republiky. Byly to zejména projekty (Vzpomínejme, když pečujeme, Pokladnice vzpomínek, Rozvoj reminiscenční metody v Diakonii a církvi), ale také předávání informací o reminiscenčním divadle odborné i laické veřejnosti formou odborných textů a příspěvků na konferencích.