Reminiscenční centrum

Vzpomínejme, když pečujeme 2012 – 2014

Účastníci projektu: Hana Janečková – koordinátorka projektu, Hana Čížková, Renáta Novotná – lektorky, Petr Veleta, Božena Kolská – umělečtí asistenti, 9 rodin – pečujících a jejich blízkých žijících s demencí, 17 reminiscenčních asistentů ve výcviku.

Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí a byl podpořen Evropskou unií v rámci programu celoživotního vzdělávání Grundtvig.

Proběhly dva cykly reminiscenčních setkání. Každá reminiscenční skupina se sešla celkem desetkrát a byla tvořena pečujícími členy rodiny, jejich blízkými s demencí a reminiscenčními asistenty, kteří procházeli tréninkem pod vedením lektorů a koordinátorky. Každého setkání se účastnil též některý z uměleckých asistentů. Setkání byla vždy zaměřena na některé ze zvolených reminiscenčních témat. Všichni se zapojili do příprav tak, aby se především lidé s demencí a jejich rodinní pečovatelé cítili dobře a uvolněně a aby celé prostředí se všemi podněty podpořilo vzpomínání, činorodost, zájem a radost. Hodnocení ukázalo, že pro všechny znamenal projekt zajímavou zkušenost. Rodinným příslušníkům umožnil vidět své blízké s demencí v jiném světle, poznat jejich silné stránky a objevovat jejich zdroje. Lidé s demencí se zde cítili uvolněně, získali sebevědomí, navazovali vztahy, zapojovali se spontánně do činností. Učňové získali dovednosti v komunikaci s lidmi s demencí, v práci s reminiscenčními podněty a přípravou reminiscenčních setkání. Někteří z nich se stali zakladateli Reminiscenčního centra z. s.