Reminiscenční centrum

Kurz „Úvod do reminiscence“

Otevíráme jednodenní akreditovaný kurz „Úvod do reminiscence“.

Termín: 9.5.2022, 9:00 – 16:30 hod

Místo konání:

Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle

Anotace:

V kurzu se seznámíte s hodnotovými a postojovými východisky reminiscence, se základy individuální a skupinové práce se vzpomínkami v prostředí pobytových služeb pro seniory, v podpoře mezigeneračních vztahů, v práci s lidmi s demencí a při provázení pečujících rodin. Vyzkoušíte si vybrané reminiscenční techniky a získáte inspiraci jak probouzet vzpomínky a využívat jich jako zdroje pro různé aktivity seniorů a jejich propojení s druhými lidmi.

Účastnický poplatek: 2 000,- Kč

Lektorky: PhDr. Hana Janečková Ph.D., PhDr. Blanka Jirkovská Ph.D.

Kurz je akreditován u MPSV.

Máte-li o tento kurz zájem, vyplňte formulář závazné přihlášky zde.

Před odesláním přihlášky si přečtěte  Informace ke kurzu a nakládání s osobními údaji.

Další informace: reminiscencni@centrum.cz, tel. 608 822 986 nebo 603 722 759.