Reminiscenční centrum

Remembering Yesterday, Caring Today (Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. 3. běh.Fotografie z jednotlivých setkání si můžete prohlédnout zde.

Cíl Výcviku:
Připravit po teoretické i praktické stránce odborníky, kteří dokáží tvořivým způsobem a na profesionální úrovni využívat reminiscenci (vzpomínky) při práci se skupinou seniorů trpících demencí a pečujících členů jejich rodin. Více o cílu v souboru.

Projekt pro rodiny:
Kreativní práce se vzpomínkami v rodinách pečujících o člověka s kognitivní poruchou. 10 setkání v období říjen 2016 – duben 2017. Více o projektu v souboru.