Reminiscenční centrum

Evropská komise ocenila mezinárodní projekt RYCTT.

Evropská komise ocenila mezinárodní projekt RYCTT, který jsme v České republice realizovali v letech 2012 – 2014 pod názvem „Vzpomínejme, když pečujeme“.

Paní Pam Schweitzer, koordinátorka Evropské reminiscenční sítě, nám tento týden sdělila, že mezinárodní projekt Remembering Yesterday Caring Today Training (RYCTT), do něhož se zapojilo i naše Reminiscenční centrum v letech 2012 – 2014, byl vybrán Evropskou komisí jako tzv. „Úspěšný příběh“ (Success Story). V dopise z Generálního direktorátu Evropské komise pro vzdělávání a kulturu se píše doslova:

„Success stories“ are finalised projects that have distinguished themselves by their impact, contribution to policy-making, innovative results and/or creative approach and can be a source of inspiration for others. The choice of your project as a success story was made on the basis of a selection process according to rigorous criteria regarding the quality, relevance and results of your project. As a consequence of this selection, visibility and acknowledgement will be given to your project, for instance on our websites, social media, and when preparing documentation for conferences or other events with high-ranking attendance. 

(Úspěšné příběhy jsou dokončené projekty, které se vyznačují svým vlivem na veřejnou politiku, svými inovativními výsledky a kreativním přístupem a mohou se stát zdrojem inspirace pro druhé. Zařazení vašeho projektu mezi úspěšné příběhy proběhlo na základě výběrového procesu podle přísných kritérií týkajících se kvality, relevance a výsledků projektu. Jako důsledek této volby bude váš projekt zviditelněn a bude mu věnována pozornost např. na webových stránkách, v sociálních médiích, a při přípravě dokumentů pro konference a události s vysokou návštěvností). 

Podrobné výstupy projektu RYCTT jsou dostupné online.

Máme radost, že se i naší práci takto dostalo zajímavého mezinárodního uznání.