Reminiscenční centrum

Informace k otevřeným kurzům

OBECNÉ PODMÍNKY

  • Na kurz je třeba se přihlásit elektronickou přihláškou, jejíž odkaz je vždy uveden na upoutávce/plakátku s informacemi o daném kurzu.
  • Zasláním přihlášky souhlasíte se zpracováním a uchováním osobních údajů nezbytných pro účely a po dobu průběhu našeho smluvního vztahu. Před udělením souhlasu se prosím ujistěte, že jste si přečetli, rozumíte a souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a podmínkami pro konání kurzů uvedenými dále v tomto textu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • Kurzovné klienti hradí na základě faktury vystavené Reminiscenčním centrem.
  • Na faktuře jsou uvedeny údaje pro platbu, tedy číslo účtu, částka a variabilní symbol, který je shodný s číslem faktury.
  • Místo v kurzu má klient zajištěno až po zaplacení celého kurzovného.

STORNO PODMÍNKY

  • Účastníci se mohou z kurzu odhlásit pouze e-mailem na reminiscencni@centrum.cz.
  • Stejně tak prosíme oznámit i případnou změnu účastníka.
  • Při odhlášení z kurzu méně než 10 dní před jeho zahájením, budeme účtovat storno poplatek 100% z ceny kurzu.

KONTAKT

reminiscencni@centrum.cz, +420 737 808 596