Reminiscenční centrum

Konference „Stárnutí 2021“

Účast členek Reminiscenčního centra na konferenci „Stárnutí 2021“

Během dvou únorových dnů tohoto roku (11. – 12.2. 2021) probíhala gerontologická mezioborová konference s názvem „Stárnutí 2021“. Jednalo se o pátý ročník, vzhledem k pandemické situaci poprvé on-line. Tři členky Reminiscenčního centra – J. Andresová, H. Janečková a B. Jirkovská se konference zúčastnily. J. Andresová pohovořila o svých zkušenostech v poradně Alzheimer Point. Zakladatelka našeho centra H. Janečková se s kolegyněmi E. Dragomireckou  a E. Jarolímovou podílela na příspěvku „Naplněné a nenaplněné potřeby rodin pečujících o člověka s demencí“. B. Jirkovská přednesla svůj příspěvek „Přínosy nefarmakologických metod pro život s demencí“. Odkaz na celý program konference zde: https://www.konferencestarnuti.cz/