Reminiscenční centrum

Spolupráce s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně

V roce 2020 vyvrcholila spolupráce s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně (CRSP). Od roku 2018 se naše členky Hana Janečková a Hana Čížková podílely v roli garantek na projektu „Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů“. Během dvou let probíhaly návštěvy skupinových setkání, setkávání s lektorkami, jejich vzděláváním a doprovázením. Kolektiv CRSP na základě této spolupráce vypracoval metodiku zavádění reminiscence v organizacích, kterou s laskavým svolením vedení Centra s radostí uveřejňujeme i na našich stránkách.