Reminiscenční centrum

Informace o výcviku pro reminiscenční asistenty/ky

CÍL VÝCVIKU: 

Připravit po teoretické i praktické stránce odborníky, kteří dokážou tvořivým způsobem na profesionální úrovni využívat reminiscenci (vzpomínky) při práci se skupinou lidí žijících s poruchou paměti a pečujících členů jejich rodin. 

KOMU JE VÝCVIK URČEN: 

  • Pracovníkům a studentům pomáhajících profesí (sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům ve zdravotnictví, ergoterapeutům, psychologům aj.), kteří se zajímají o práci se vzpomínkami a chtějí si své znalosti a dovednosti rozšířit.
  • Lidem z různých tvůrčích oborů, kteří chtějí své schopnosti využít též v oblasti práce s lidmi s poruchou paměti a jejich rodinami.