Reminiscenční centrum

Projekt Ptejte se, dokud je čas!

Jde o první část projektu Rozvoj reminiscence v Diakonii a církvi, podpořeného Českobratrskou církví evangelickou v r. 2019. který probíhal ve spolupráci s Reminiscenčním centrem.  Na základě společného vzpomínání vytvářeli žáci ze ZŠ Letohradská a klienti sociálně odlehčovacího centra Prahy 7 vzpomínkové krabiceCílem projektu bylo posílení mezigenerační soudržnosti – propojování generací, setkávání dětí, mladých lidí a seniorů při cíleném a tvořivém vzpomínání. Přidanou hodnotou je rozvoj sociálního cítění mladých lidí, učení komunikaci a budování pozitivního vztahu ke stáří a starým lidem.

Druhou částí stejného projektu byla příprava a provedení divadelního představení Dvě sestry za oponou. Šlo o mezigenerační reminiscenční setkávání a vzpomínání, kterého se účastnili starší lidé na jedné straně a děti či mladí lidé na straně druhé. Starší lidé vyprávějí o tom, co ve svém životě zažili a zvládli, jaké přelomové historické události je v životě potkaly, své zkušenosti a znalosti předávají mladým lidem. Ti pak v rámci přípravy reminiscenčního divadla zpřítomňují minulé děje a výsledky společné práce nad vzpomínkami umělecky interpretují a ztvárňují. Staří a mladí lidé se při této aktivitě setkávají, společně čerpají ze životních příběhů a posilují vzájemné vztahy a úctu.

Koordinátorkami obou projektů byly Alena Fendrychová, členka Reminiscenčního centra, a Eva Křivohlávková, účastnice výcviku a programu RYCTT, obě  z Diakonie ČCE,

https://scps.diakonie.cz/nase-sluzby/projekt-reminiscence/