Reminiscenční centrum

Ocenění za přínosy v oblasti gerontologie pro ETF UK.

Laureátkou letošní ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie je vyučující na Katedře sociální práce ETF UK paní PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

Porota ocenila její „dlouhodobou výzkumnou činnost v oblasti reminiscenčních technik s dopadem na kvalitu života seniorů.“

Gratulujeme!