Reminiscenční centrum

Zahajujeme nový projekt „Vzpomínejme, když pečujeme“ (RYCT).

V říjnu 2018 zahajujeme nový projekt „Vzpomínejme, když pečujeme“ (RYCT). Pro tento projekt hledáme rodiny pečující o člověka s demencí.

Rádi bychom Vás informovali o cyklu setkání rodin, které pečují o člověkas Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence. Setkání jsou určena propečující členy rodiny i pro ty, o které je pečováno.

Cílem cyklu „Vzpomínejme, kdyžpečujeme“, je pomoci rodinám, které se potýkají s demencí u některého ze svýchčlenů, najít přátele, získat nové zkušenosti a podívat se na nemocného člověka jinýmaočima, probouzet vzpomínky a prožít tak příjemné chvíle plné pohody. V zásadě se bude jednat o 10 setkání v době od října 2018 do dubna 2019. Setkání budou probíhat vždy ve čtvrtek odpoledne od 15 hodin podle předem stanoveného plánu (zhruba každý druhý až třetí týden). Každé setkání bude trvat asi půldruhouhodinu. Kromě rodin se budou setkání účastnit též proškolení asistenti, kteří budourodinám k dispozici v průběhu setkání, budou podporovat vzpomínání pomocí různýchstimulů a vytvářet příjemnou a tvořivou atmosféru.

K dispozici bude též maléobčerstvení. Setkání se budou konat v krásném prostoru Jaboku v Salmovské ul. č. 8na Praze 2.Pokud o tuto aktivitu máte zájem, rádi Vám zašleme bližší informace.

Kontaktujte nás,prosím, na adresu reminiscencni@centrum.cz nebo na tel. 723080771. 

Se srdečným pozdravem 

Mgr. Hana Čížková – Předsedkyně Reminiscenčního centra z. s.                  Mgr. Kvetoslava Hošková – Koordinátorka programu RYCTT 2018-19