Reminiscenční centrum

Konference „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“.

Dne 25.10.2018 jsme uskutečnili konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“. Na konferenci vystoupila mj. zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě, paní Pam Schweitzer.

Zpráva o konferenci Reminiscenčního centra 
„Jak oživit vzpomínky, aneb reminiscence v praxi“ 
a workshpu paní Pam Schweitzer o kreativním využití vzpomínek„

Datum konání: 25. – 26.10.2018

Místo konání konference: Diakonická akademie, s.r.o., Belgická 22, Praha 2

Mezinárodní konferenci „Jak oživit vzpomínky, aneb reminiscence v praxi“ uspořádalo Reminiscenční centrum, z. s., v prostorách spolupořadatele konference, Diakonické akademie, s.r.o, v Belgické ul. 22, Praha 2. Konference v úvodu připomněla 100. výročí vzniku Československa a jeho dějinné mezníky.

Klíčová přednáška psycholožky Magdaleny Frouzové se věnovala významu historických mezníků naší země spojených s osmičkami a vedla k zamyšlení nad tím, jak se tyto klíčové okamžiky promítají do osobních příběhů jednotlivých generací a jsou prostřednictvím vyprávěných vzpomínek předávány dál. Sem patřilo i zastavení u těžkých vzpomínek, které někdy v reminiscenční práci vyjdou na povrch a není snadné na ně reagovat.


Velkým přínosem jednodenní konference byla přednáška vůdčí osobnosti v oblasti reminiscence, paní Pam Schweitzer, zakladatelky a koordinátorky Evropské reminiscenční sítě, autorky úspěšného programu Remembering Yesterday, Caring Today (Vzpomínejme, když pečujeme) a tvůrkyně Archivu reminiscenčního divadla (Reminiscence Theatre Archive) na Greenwich University v Londýně, kde byla poctěna čestným doktorátem.

Ve své přednášce nastínila vývoj a různé formy reminiscenčního divadla. Velkou část svého vystoupení věnovala praktickým cvičením, ve kterých rozehrála reminiscenční imaginaci, kreativitu a přirozenou schopnost lidí napodobovat, vyjadřovat se beze slov, hrát role a spolupracovat. Nezapomenutelným zážitkem se tak pro mnoho účastníků stala vzpomínka na školní léta a společný zpěv Československé hymny.


Praktické ukázky prostupovaly celou konferenci. Účastníci tak měli možnost seznámit se s jednoduchými technikami, které budou moci využití ve své praxi, jako je časová osa historická a osobní, reminiscenční rozhovor, vyjádření vzpomínek nápodobou a pantomimou, vytváření reminiscenčních koláží s využitím obrázků, pohlednic a fotografií i různých materiálů a kresby.


Konference umožnila zakladatelkám Reminiscenčního centra prezentovat svoji práci a zkušenosti, které sahají od reminiscenčního výzkumu a publikační činnosti, přes kreativní skupinovou práci s rodinami pečujícími o člověka s demencí a individuální poradenství pro pečující, až po reminiscenční divadlo. Prostory Diakonické akademie daly Reminiscenčnímu centru příležitost prezentovat celé spektrum svých aktivit – výstavu fotografií z programu „Vzpomínejme, když pečujeme“, ukázky reminiscenční práce v komunitě (Retro výlet, Myšlenkové mapy), mezigenerační využití vzpomínek, aplikaci reminiscence v nemocnicích, výstavku koláží ze školního projektu „Pokladnice vzpomínek“.

Členky spolku zde měly možnost zúročit i své nově nabyté zkušenosti a dovednosti, které získaly během svého týdenního studijního pobytu v Londýně na počátku července letošního roku, kde pod vedením Pam Schweitzer absolvovaly kurz „Making Theatre From Memories“, na nějž získaly prostředky díky podpoře programu EU Erasmus+. 

Během konference byly poprvé od r. 2005 znovu vystaveny původní české reminiscenční bedny z mezinárodního projektu Making Memories Matter (Živé vzpomínky), který byl realizován jako putovní výstava, jíž se zúčastnilo sedm evropských zemí při příležitosti 60. výročí konce 2. světové války. Soubor byl během konference rozšířen o další dvě nově vytvořené reminiscenční bedny, které vznikly díky podpoře ČEZ ve spolupráci členek Reminiscenčního centra a seniorů.

Beden využila v rámci workshopu, který navázal na konferenci, paní Pam Schweitzer jako podnětu pro nácvik kreativního využití vzpomínek. V rámci celodenního workshopu byl prostor pro niterné prožívání vzpomínek, jejich kreslení včetně kresby ve dvojicích, práci s reminiscenčními podněty, vyprávění příběhů, promýšlení scénářů i nácvik scének na bázi vzpomínek. Vyvrcholením těchto cvičení bylo dramatické ztvárnit příběhů uložených v reminiscenčních krabicích. 

Jako součást doprovodného programu bylo pro účastníky konference připraveno unikátní večerní představení reminiscenčního divadla, které pod názvem „Inventura“ a podtitulem „Co všechno se najde v krabicích, když Bůh dělá inventuru…“ připravilo jedno rodinné divadelní uskupení. Šlo o zdramatizovaný příběh lékařky, která svůj život prožila v době reálného socializmu se všemi jeho zvraty, hrozbami i nadějemi.

Skutečnost, že šlo o příběh babičky mladých herců, který v sobě nesl zkušenost řady přítomných diváků, probudila v mnohých z nich nejen vzpomínky, ale i hluboké emoce. I toto představení se mohlo uskutečnit díky finanční podpoře ČEZ – Pomáhej pohybem.

V Praze dne 31.10. 2018       Hana Janečková