Reminiscenční centrum

Partner – Centrum pro rodinu a sociální péči.

V říjnu 2018 jsme se stali partnery Centra pro rodinu a sociální péči v Brně v rámci projektu „Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů“ podpořeného ze zdrojů MPSV.