Reminiscenční centrum

Aktivní účast na konferenci RYCT v Londýně.

Účelem cesty byla účast členek Reminiscenčního centra na konferenci Remembering Yesterday, Caring Today (RYCT – Vzpomínejme, když pečujeme) a na pracovním jednání se zahraničními partnery z Evropské reminiscenční sítě (ERN), s níž náš spolek úzce spolupracuje.

Podtitul konference zněl „Putting creative reminiscence at the heart of relationships in positive dementia care for the Future“, což můžeme přeložit takto: „Usilujme o to, aby se reminiscence stala srdcem všech vztahů v pozitivní péči o člověka s demencí“. I my usilujeme o to, aby se člověk s demencí a pečující rodina staly centrem celého našeho úsilí. Účast na konferencí byla pro nás především příležitostí naučit se nové věci a posílit motivaci do naší další práce. 

Hlavním přínosem této cesty byly nové impulsy pro kreativní reminiscenční práci s pečujícími rodinami, které díky tomu mohou získat nový pohled na blízkého člověka trpícího demencí, orientují se na jeho silné stránky a zbavují se společenského stigmatu. Rodiny i lidé s demencí získávají nové přátele, vnímají svoji hodnotu, znovunacházejí své místo ve společnosti.

Teoretický pohled na reminiscenci byl obohacen v přednášce zkušené psychoterapeutky a zároveň rodinné pečující Kate White, která upozornila na význam vzpomínek pro mechanismus attachementu, tedy obnovení hluboké emocionální vazby mezi osobou závislou na péči a pečujícím v době těžké životní krize spojené se ztrátou soběstačnosti. Opakovaná pozornost byla věnována výzkumu a hodnocení efektu reminiscence jako nefarmakologické intervence v péči o lidi s demencí, a to v přednáškách Erollyn Bruce, Nicka Barratta nebo Davida Woodheada. Součástí konference byly i dílny zaměřené na využití dramatizace a vizuálních kreativních technik a besedy s pečujícími, kteří byli zapojeni do programu RYCT. 

Nezapomenutelným vyvrcholením konference byla ukázka reminiscenčního divadla na témata vzpomínek seniorů obsažených v reminiscenčních bednách vytvořených v rámci projektu „Making Memories Matter“, který proběhl v 7 evropských zemích v r. 2005. Scénky ze vzpomínek seniorů nastudovali studenti divadelní fakulty University of Greenwich pod vedením své učitelky, a ve spolupráci s Pam Schweitzer, koordinátorky Evropské reminiscenční sítě a vůdčí osobností samotného projektu Making Memories Matter.

Zpracování životních traumat seniorů přeživších holocaust nebo těch, kterým berlínská zeď vzala rodinu, a dalších zajímavých lidských osudů přimělo studenty k přemýšlení a hlubšímu pochopení generace jejich rodičů a prarodičů. Vedle zachycení vzpomínek seniorů jde tedy o zajímavý podnět didaktický, využitelný v průběhu profesní průpravy pracovníků pomáhajících profesí při formování jejich postojů.

Zajímavým přínosem byl mezioborový charakter konference, kdy vedle sociálních pracovníků a pedagogů vystupovali i zástupci politické sféry a vědeckého výzkumu, rodinní pečující, dobrovolníci a absolventi reminiscenčních výcviků. 

Důležitým aspektem konference bylo setkání partnerů ze všech zemí vytvářejících Evropskou reminiscenční síť a potvrzení jejich vůle spolupracovat a sdílet dobrou praxi i do budoucnosti. Bylo dohodnuto, že další setkání ERN se uskuteční v r. 2019 v irském Dublinu.