Nadpis

Vzpomínejme, když pečujeme 2012 – 2014

23. prosince 2018

Účastníci projektu: Hana Janečková – koordinátorka projektu, Hana Čížková, Renáta Novotná – lektorky, Petr Veleta, Božena Kolská – umělečtí asistenti, 9 rodin – pečujících a jejich blízkých žijících s demencí, 17 reminiscenčních asistentů ve výcviku.

 

Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí a byl podpořen Evropskou unií v rámci programu celoživotního vzdělávání Grundtvig.

Proběhly dva cykly reminiscenčních setkání. Každá reminiscenční skupina se sešla celkem desetkrát a byla tvořena pečujícími členy rodiny, jejich blízkými s demencí a reminiscenčními asistenty, kteří procházeli tréninkem pod vedením lektorů a koordinátorky. Každého setkání se účastnil též některý z uměleckých asistentů. Setkání byla vždy zaměřena na některé ze zvolených reminiscenčních témat. Všichni se zapojili do příprav tak, aby se především lidé s demencí a jejich rodinní pečovatelé cítili dobře a uvolněně a aby celé prostředí se všemi podněty podpořilo vzpomínání, činorodost, zájem a radost. Hodnocení ukázalo, že pro všechny znamenal projekt zajímavou zkušenost. Rodinným příslušníkům umožnil vidět své blízké s demencí v jiném světle, poznat jejich silné stránky a objevovat jejich zdroje. Lidé s demencí se zde cítili uvolněně, získali sebevědomí, navazovali vztahy, zapojovali se spontánně do činností. Učňové získali dovednosti v komunikaci s lidmi s demencí, v práci s reminiscenčními podněty a přípravou reminiscenčních setkání. Někteří z nich se stali zakladateli Reminiscenčního centra z. s.

Vzpomínejme, když pečujeme 2018-2019

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. 4. cyklus. Cíl výcviku Připravit po teoretické i […]

Oživené vzpomínky napříč generacemi (Erasmus+)

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

V červenci 2018 se zúčastnilo 14 členů a spolupracovníků Reminiscenčního centra týdenního kurzu „Making theatre from memories“, který pořádala Evropská reminiscenční síť […]

Vzpomínejme, když pečujeme 2016 – 2017

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. 3. cyklus. Cíl výcviku Připravit po teoretické i […]

Vzpomínejme, když pečujeme 2012 – 2014

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Účastníci projektu: Hana Janečková – koordinátorka projektu, Hana Čížková, Renáta Novotná – lektorky, Petr Veleta, Božena Kolská – umělečtí asistenti, 9 rodin – […]

Vzpomínejme společně, 2010 – 2012

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Účastníci projektu za ČR: Hana Janečková, Eva Křížová, Renáta Nentvichová Novotná, výtvarnice Božena Kolská a Šárka Ziková, 7 rodinných pečujících a 4 osoby […]

Živé vzpomínky, 2004 – 2005

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Účastníci projektu za ČR: Petr Veleta, Hana Janečková a Božena Kolská a čtyři tvůrci memoboxů. V r. 2004 – 2005 jsme se zapojili do […]