Hana Čížková

Vyučuji reminiscenci na vyšší odborné škole sociální a pedagogické Jabok a podílím se již léta na nejrůznějších reminiscenčních aktivitách. Zapojila jsem se zejména do výcviku reminiscenčních asistentů v rámci projektu Evropské reminiscenční sítě „Vzpomínejme, když pečujeme“ v letech 2012 – 2014. Pod hlavičkou Reminiscenčního centra jsem koordinovala mezigenerační reminicsenční projekt „Pokladnice vzpomínek“ pro školní děti a jejich prarodiče. Ráda zpívám, hraji na kytaru a pečuji o svoji babičku, tři dcery a psa. To vše považuji za své cenné zdroje pro práci s reminiscencí, na níž si cením příležitosti pro tvořivost, objevování a spolupráci se lidmi, které to baví.

Hana Janečková

Reminiscence mě zaujala díky setkání s paní Pam Schweitzer koncem 90. let, kdy jsem navštívila její reminiscenční centrum v Londýně. Měla jsem pak příležitost spolupracovat s ní a dalšími kolegy z Evropské reminiscenční sítě na několika mezinárodních projektech – „Živé vzpomínky“ (umění reminiscenčních beden), „Vzpomínejme společně“ (vzpomínání s pečujícími rodinami a jejich blízkými s demencí) a „Vzpomínejme, když pečujeme“ (výcvik facilitátorů reminiscenčních skupin pro rodiny a jejich blízké s demencí). Vedla jsem výzkumný projekt Gerontologického centra v Praze věnovaný vlivu reminiscenční terapie na kvalitu života a zdraví seniorů v institucích, z něhož vzešla první knížka o reminiscenci u nás. Vyučuji reminiscenci v Diakonii ČCE a na Evangelické teologické fakultě UK. Ráda cestuji a poznávám nové krajiny i lidi, s nimiž mohu spolupracovat.

Renáta Netvichová Novotná

Již v dětství jsem ráda naslouchala vzpomínkám svých prarodičů. V r. 2009 jsem absolvovala kurz, seznámila se s Hankou Janečkovou a Pam Schweitzer a reminiscence mě naprosto nadchla. V Domově pro seniory Slunečnice v Praze-Bohnicích jsem měla možnost své nadšení prakticky uplatnit – zavedli jsme reminiscenční skupiny, sepisovali životní příběhy, tvořili koláže, pořádali výstavy. Měla jsem možnost zúčastnit se projektů organizovaných Evropskou reminiscenční sítí. Na reminiscenci mě těší její rozmanitost, kreativita, široké uplatnění v péči, v rodinách i v komunitě. Velmi mě zajímají lidé s demencí, jejich specifické potřeby, komunikace s nimi, možnosti jejich aktivizace. Lektoruji témata reminiscence, validace a komunikace se seniory. Baví mě sledovat dění a život kolem sebe i přes hledáček fotoaparátu.

Klára Cingrošová

Absolvovala jsem obor sociální práce na vyšší odborné škole i řadu kurzů zaměřených na práci se seniory, reminiscenci a trénování paměti. Mám za sebou ipětiletý psychoterapeutický výcvik. Nyní se věnuji svým dětem, ale také aktivizaci seniorů v Brandýse n. Labem. Několik let jsem pracovala jako vedoucí denního stacionáře v Domově Sue Ryder. Získala jsem certifikát facilitátora Evropské reminiscenční sítě v kreativní reminiscenční práci, který mě opravňuje vést skupiny pečujících rodin a jejich blízkých žijících s demencí. Zajímá mě podpora rodinných pečujících a otázky důstojnosti v péči o seniory. Jsem spoluautorkou Knížky pro vzpomínání a procvičování paměti, kterou v roce 2014 vydalo nakladatelství Portál.

Kvetoslava Hošková

Když vám před očima Alzheimerova nemoc mění toho, koho máte rádi, začnete hledat způsoby jak proti tomu bojovat. Pro mě se jedním z těchto způsobů stala reminiscence. Vědět před léty to, co vím teď, mohla jsem si s babičkou užít více společných chvil. Na kurzu v Diakonii ČCE jsem poznala dvě Hanky z našeho nynějšího týmu. Později jsme se setkaly na různých konferencích a spolupracovaly na projektech. Získala jsem certifikát facilitátora Evropské reminiscenční sítě v kreativní reminiscenční práci. Své dovednosti a vědomosti využívám při práci sestry na Geriatrickém oddělení Thomayerovy nemocnice, kde vedu terapeutické skupiny pacientů. Mé zkušenosti ukazují, že reminiscence je pro nemocného seniora a jeho rodinu velkým přínosem. Čas nejde vrátit, ale někdy byste dali cokoliv za jednu minutu, kdy byste mohli říci nebo udělat něco jinak.