Nadpis

Remembering together

Adrián | 23. prosince 2018

Účastníci projektu za ČR: Hana Janečková, Eva Křížová, Renáta Nentvichová Novotná, výtvarnice Božena Kolská a Šárka Ziková, 7 rodinných pečujících a 4 osoby s demencí.

 

Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí a byl podpořen Evropskou unií v rámci programu celoživotního vzdělávání Grundtvig.

V průběhu projektu se uskutečnilo v prostorách Barevné kavárny v Londýnské 30 na Praze 2 celkem čtrnáct reminiscenčních setkání v podobě tzv. Reminiscenční kavárny. Nejprve se se konala setkání s pečujícími členy rodiny, později s jejich blízkými s demencí a nakonec i s výtvarníky. Výsledkem této spolupráce byly krásné reminiscenční produkty vytvořené podle vzpomínek lidí žijících s demencí, za jejich aktivního zapojení do výtvarné tvorby. Všichni cítili hrdost nad vytvořenými díly, ale také radost z možnosti být spolu a dělat něco, co dávalo smysl. Reminiscenční kavárna bylo místo, kam se lidé těšili, byla to příležitost pro pečující i jejich blízké vyjít ven, „dostat se pryč z izolace“, „překonat strach“. „Doma nedělá nic. Ale tady, v té atmosféře této skupiny jsme spolu mohly udělat krásné věci“. Díky grantu dotvářelo každé setkání i milé pohoštění, které přispělo k příjemnému naladění všech.

Zpet na články

Oživené vzpomínky napříč generacemi (Erasmus+)

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

V červenci 2018 se zúčastnilo 14 členů a spolupracovníků Reminiscenčního centra týdenního kurzu „Making theatre from memories“, který pořádala Evropská reminiscenční síť […]

Remembering Yesterday, Caring Today

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. 3. běh. Cíl výcviku Připravit po teoretické i […]

Remembering Yesterday, Caring Today

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Účastníci projektu: Hana Janečková – koordinátorka projektu, Hana Čížková, Renáta Novotná – lektorky, Petr Veleta, Božena Kolská – umělečtí asistenti, 9 rodin – […]

Remembering together

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Účastníci projektu za ČR: Hana Janečková, Eva Křížová, Renáta Nentvichová Novotná, výtvarnice Božena Kolská a Šárka Ziková, 7 rodinných pečujících a 4 osoby […]

Making Memories Matter

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Účastníci projektu za ČR: Petr Veleta, Hana Janečková a Božena Kolská a čtyři tvůrci memoboxů. V r. 2004 – 2005 jsme se zapojili do […]