Nadpis

Oživené vzpomínky napříč generacemi (Erasmus+)

3. července 2019

V červenci 2018 se zúčastnilo 14 členů a spolupracovníků Reminiscenčního centra týdenního kurzu „Making theatre from memories“, který pořádala Evropská reminiscenční síť pod vedením Pam Schweitzer. Kromě nezbytné teorie si účastníci sami vyzkoušeli vytvořit scénář na základě vzpomínek, seznámili se s využitím reminiscenčního divadla u různých cílových skupin, pracovali s reminiscenčními bednami, které následně „oživovali“ a domů se vrátili nejen plni dojmů, ale i nových znalostí a dovedností. Ty pak následně využili v aktivitách, ve kterých nově nabyté znalosti šířili v rámci České republiky. Byly to zejména projekty (Vzpomínejme, když pečujeme, Pokladnice vzpomínek, Rozvoj reminiscenční metody v Diakonii a církvi), ale také předávání informací o reminiscenčním divadle odborné i laické veřejnosti formou odborných textů a příspěvků na konferencích.

Vzpomínejme, když pečujeme 2018-2019

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. 4. cyklus. Cíl výcviku Připravit po teoretické i […]

Oživené vzpomínky napříč generacemi (Erasmus+)

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

V červenci 2018 se zúčastnilo 14 členů a spolupracovníků Reminiscenčního centra týdenního kurzu „Making theatre from memories“, který pořádala Evropská reminiscenční síť […]

Vzpomínejme, když pečujeme 2016 – 2017

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Výcvik v tvořivé reminiscenční práci se skupinou rodin, které pečují o člověka s demencí. 3. cyklus. Cíl výcviku Připravit po teoretické i […]

Vzpomínejme, když pečujeme 2012 – 2014

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Účastníci projektu: Hana Janečková – koordinátorka projektu, Hana Čížková, Renáta Novotná – lektorky, Petr Veleta, Božena Kolská – umělečtí asistenti, 9 rodin – […]

Vzpomínejme společně, 2010 – 2012

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Účastníci projektu za ČR: Hana Janečková, Eva Křížová, Renáta Nentvichová Novotná, výtvarnice Božena Kolská a Šárka Ziková, 7 rodinných pečujících a 4 osoby […]

Živé vzpomínky, 2004 – 2005

(Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Účastníci projektu za ČR: Petr Veleta, Hana Janečková a Božena Kolská a čtyři tvůrci memoboxů. V r. 2004 – 2005 jsme se zapojili do […]