VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME 2020-2021

Nový cyklus programu „VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME“ pro rodiny pečující o člověka s kognitivní poruchou bude zahájen v říjnu letošního roku. Uvítáme rodiny, které žijí s člověkem s demencí a pečují o něho. Program je naplánován na půl roku v třítýdenních intervalech. Je vzácnou příležitostí pro pečující a jejich blízké zapojit se společně do skupiny lidí, kde jsou si všichni rovnocennými partnery, kde rozvíjíme přátelství a pečujeme o dobrou náladu. K tomu všemu nám slouží vzpomínky, které dokážeme rozehrát a využít pro radost a zapojení každého z účastníků, i těch nejslabších. Bližší informace najdete zde.

Informace o výcviku pro reminiscenční asistenty/ky

CÍL VÝCVIKU: 

Připravit po teoretické i praktické stránce odborníky, kteří dokážou tvořivým způsobem na profesionální úrovni využívat reminiscenci (vzpomínky) při práci se skupinou lidí žijících s poruchou paměti a pečujících členů jejich rodin. 

KOMU JE VÝCVIK URČEN: 

  • Pracovníkům a studentům pomáhajících profesí (sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům ve zdravotnictví, ergoterapeutům, psychologům aj.), kteří se zajímají o práci se vzpomínkami a chtějí si své znalosti a dovednosti rozšířit.
  • Lidem z různých tvůrčích oborů, kteří chtějí své schopnosti využít též v oblasti práce s lidmi s poruchou paměti a jejich rodinami. 

PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ A ZÁVĚR VÝCVIKU 2018-2019

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 ukončilo dalších pět asistentek výcvik ve tvořivé reminiscenční práci v projektu Vzpomínejme, když pečujeme, který se konal během let 2018-2019. Asistentky obhájily své závěrečné práce a prezentovaly průběhy setkání, která realizovaly již s vlastními skupinami s lidmi s demencí a jejich rodinnými příslušníky. Setkání se uskutečnila v Domově pod Kavčí skálou v Říčanech, na oddělení geriatrie v Thomayerově nemocnici, v Domově Vlčí mák v ÚVN a v Sociálně odlehčovacím centru v Praze 7 – Kamenická. Máme velkou radost, jak krásně a kreativně byla tato setkání vedena a jak se opět prokázalo, že práce se vzpomínkami povzbuzuje důstojnost lidí s demencí a přináší nejednu dojemnou chvíli pro všechny zúčastněné.

Na závěr asistentky převzaly certifikát Evropské reminiscenční sítě podepsaný Pam Schweitzer. Všem asistentkám ještě jednou gratulujeme!  Již se těšíme na další výcvik, který budeme otevírat na podzim 2020.

Zahajujeme nový projekt „Vzpomínejme, když pečujeme“ (RYCT).

V říjnu 2018 zahajujeme nový projekt „Vzpomínejme, když pečujeme“ (RYCT). Pro tento projekt hledáme rodiny pečující o člověka s demencí.

Rádi bychom Vás informovali o cyklu setkání rodin, které pečují o člověkas Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence. Setkání jsou určena propečující členy rodiny i pro ty, o které je pečováno.

Cílem cyklu „Vzpomínejme, kdyžpečujeme“, je pomoci rodinám, které se potýkají s demencí u některého ze svýchčlenů, najít přátele, získat nové zkušenosti a podívat se na nemocného člověka jinýmaočima, probouzet vzpomínky a prožít tak příjemné chvíle plné pohody. V zásadě se bude jednat o 10 setkání v době od října 2018 do dubna 2019. Setkání budou probíhat vždy ve čtvrtek odpoledne od 15 hodin podle předem stanoveného plánu (zhruba každý druhý až třetí týden). Každé setkání bude trvat asi půldruhouhodinu. Kromě rodin se budou setkání účastnit též proškolení asistenti, kteří budourodinám k dispozici v průběhu setkání, budou podporovat vzpomínání pomocí různýchstimulů a vytvářet příjemnou a tvořivou atmosféru.

K dispozici bude též maléobčerstvení. Setkání se budou konat v krásném prostoru Jaboku v Salmovské ul. č. 8na Praze 2.Pokud o tuto aktivitu máte zájem, rádi Vám zašleme bližší informace.

Kontaktujte nás,prosím, na adresu reminiscencni@centrum.cz nebo na tel. 723080771. 

Se srdečným pozdravem 

Mgr. Hana Čížková – Předsedkyně Reminiscenčního centra z. s.                  Mgr. Kvetoslava Hošková – Koordinátorka programu RYCTT 2018-19

Čtvrtý cyklus programu „Vzpomínejme, když pečujeme“ (RYCT).

Dne 18. října 2018 jsme díky finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a s podporou Výboru dobré vůle zahájili již čtvrtý cyklus programu „Vzpomínejme, když pečujeme“ (RYCT). Kreativní reminiscenční práce s rodinami je spojena s výcvikem nových reminiscenčních asistentek.