Kurz „Úvod do reminiscence“

Otevíráme jednodenní akreditovaný kurz „Úvod do reminiscence“.

Termín: 13.5.2021, 9:00 – 16:30 hod

Místo konání:

Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle (případně distančně on-line), dle aktuální epidemiologické situace

Anotace:

V kurzu se seznámíte s hodnotovými a postojovými východisky reminiscence, se základy individuální a skupinové práce se vzpomínkami v prostředí pobytových služeb pro seniory, v podpoře mezigeneračních vztahů, v práci s lidmi s demencí a při provázení pečujících rodin. Vyzkoušíte si vybrané reminiscenční techniky a získáte inspiraci jak probouzet vzpomínky a využívat jich jako zdroje pro různé aktivity seniorů a jejich propojení s druhými lidmi.

Účastnický poplatek: 2 000,- Kč

Lektorky: PhDr. Hana Janečková Ph.D., PhDr. Blanka Jirkovská Ph.D.

Kurz je akreditován u MPSV.

Máte-li o tento kurz zájem, vyplňte formulář závazné přihlášky zde.

Před odesláním přihlášky si přečtěte  Informace ke kurzu a nakládání s osobními údaji.

Další informace: reminiscencni@centrum.cz, tel. 608 822 986 nebo 603 722 759.

Informace k otevřeným kurzům

OBECNÉ PODMÍNKY

  • Na kurz je třeba se přihlásit elektronickou přihláškou, jejíž odkaz je vždy uveden na upoutávce/plakátku s informacemi o daném kurzu.
  • Zasláním přihlášky souhlasíte se zpracováním a uchováním osobních údajů nezbytných pro účely a po dobu průběhu našeho smluvního vztahu. Před udělením souhlasu se prosím ujistěte, že jste si přečetli, rozumíte a souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a podmínkami pro konání kurzů uvedenými dále v tomto textu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • Kurzovné klienti hradí na základě faktury vystavené Reminiscenčním centrem.
  • Na faktuře jsou uvedeny údaje pro platbu, tedy číslo účtu, částka a variabilní symbol, který je shodný s číslem faktury.
  • Místo v kurzu má klient zajištěno až po zaplacení celého kurzovného.

STORNO PODMÍNKY

  • Účastníci se mohou z kurzu odhlásit pouze e-mailem na reminiscencni@centrum.cz.
  • Stejně tak prosíme oznámit i případnou změnu účastníka.
  • Při odhlášení z kurzu méně než 10 dní před jeho zahájením, budeme účtovat storno poplatek 100% z ceny kurzu.

KONTAKT

reminiscencni@centrum.cz, +420 737 808 596