Kurz „Úvod do reminiscence“

Otevíráme jednodenní akreditovaný kurz „Úvod do reminiscence“.

Termín: 13.5.2021, 9:00 – 16:30 hod

Místo konání:

Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle (případně distančně on-line), dle aktuální epidemiologické situace

Anotace:

V kurzu se seznámíte s hodnotovými a postojovými východisky reminiscence, se základy individuální a skupinové práce se vzpomínkami v prostředí pobytových služeb pro seniory, v podpoře mezigeneračních vztahů, v práci s lidmi s demencí a při provázení pečujících rodin. Vyzkoušíte si vybrané reminiscenční techniky a získáte inspiraci jak probouzet vzpomínky a využívat jich jako zdroje pro různé aktivity seniorů a jejich propojení s druhými lidmi.

Účastnický poplatek: 2 000,- Kč

Lektorky: PhDr. Hana Janečková Ph.D., PhDr. Blanka Jirkovská Ph.D.

Kurz je akreditován u MPSV.

Máte-li o tento kurz zájem, vyplňte formulář závazné přihlášky zde.

Před odesláním přihlášky si přečtěte  Informace ke kurzu a nakládání s osobními údaji.

Další informace: reminiscencni@centrum.cz, tel. 608 822 986 nebo 603 722 759.

Konference „Stárnutí 2021“

Účast členek Reminiscenčního centra na konferenci „Stárnutí 2021“

Během dvou únorových dnů tohoto roku (11. – 12.2. 2021) probíhala gerontologická mezioborová konference s názvem „Stárnutí 2021“. Jednalo se o pátý ročník, vzhledem k pandemické situaci poprvé on-line. Tři členky Reminiscenčního centra – J. Andresová, H. Janečková a B. Jirkovská se konference zúčastnily. J. Andresová pohovořila o svých zkušenostech v poradně Alzheimer Point. Zakladatelka našeho centra H. Janečková se s kolegyněmi E. Dragomireckou  a E. Jarolímovou podílela na příspěvku „Naplněné a nenaplněné potřeby rodin pečujících o člověka s demencí“. B. Jirkovská přednesla svůj příspěvek „Přínosy nefarmakologických metod pro život s demencí“. Odkaz na celý program konference zde: https://www.konferencestarnuti.cz/

Reminiscence známá i neznámá

V těchto dnech vychází nová kniha autorského týmu Reminiscenčního centra.

Kniha shrnuje bohaté zkušenosti členů Reminiscenčního centra. Naleznete v ní komplexní přehled reminiscenčních metod, aktivit, programů a projektů, které jsou běžnou součástí práce se starými lidmi v institucích, rodinách i komunitách.

V anotaci se píše:

Vzpomínky jsou jako pestré korálky. Procházíme životem s pohledem upřeným před sebe a navlékáme je na pomyslnou nitku. Když se jednoho dne ohlédneme, zjistíme, že se z nich stal několikařadý náhrdelník. Čím jsme starší, tím častěji se v nich přebíráme. Někdy jsou těžké jako závaží, jindy zahřejí jako horký uhlík. Vždy však jsou pokladem, o který se můžeme rozdělit s druhými. Při práci se seniory představují vzpomínky klíč k individualizované péči. Umožňují zapojit starší lidi do života společenství, probouzejí jejich aktivitu a přispívají k rozvoji obohacujících vztahů mezi generacemi.

Spolupráce s Diakonií ČCE- Projekt PTEJTE SE, DOKUD JE ČAS

Členky Reminiscenčního centra, z. s. Alena Fendrychová a Eva Křivohlávková uskutečnily v rámci svého zaměstnání v Diakonii ČCE projekt „Ptejte se, dokud je čas“. Na projektu se podílely i další členky Reminiscenčního centra Blanka Jirkovská a Hana Čížková, které realizovaly vzdělávací aktivity tohoto projektu.

Projekt měl dvě části. První částí byla výroba reminiscenčních beden na základě vzpomínek seniorů z Centra pečovatelských služeb Prahy 7.  Podle vyslechnutých vzpomínek žáci z blízké waldorfské školy vyrobili reminiscenční bedny. Na začátku projektu proběhlo ve škole školení dětí lektorkami Reminiscenčního Centra, kde si spolu s dětmi povídaly o stáří a zkoušely různé tvůrčí metody reminiscence.

Druhou částí projektu bylo nacvičení a předvedení reminiscenčního představení „Dvě sestry za oponou“ v evangelickém sboru v Praze Střešovicích. Mládežníci ze sboru se po dva měsíce scházeli se dvěma seniorkami ze sboru a společně vzpomínali. Na základě vyslechnutých vzpomínek vznikl scénář představení, kde hráli jak mladí lidé, tak i obě seniorky. I zde na začátku vzpomínkových setkání přišly dvě lektorky Reminiscenčního centra, které mladým lidem představily metodu reminiscence, povídali si společně o vzpomínkách z mládí a potom zkoušeli některé vzpomínky „přehrávat“, což byla dobrá příprava na plánované reminiscenční představení.

Jedním z výsledků projektu je i brožura, která popisuje proces výroby reminiscenčních krabic, která je ke stažení.

Podrobnosti o spolupráci na projektu jsou uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2019. Doporučujeme též aktivity Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb – https://lifetool.diakonie.cz/nase-sluzby/

Spolupráce s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně

V roce 2020 vyvrcholila spolupráce s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně (CRSP). Od roku 2018 se naše členky Hana Janečková a Hana Čížková podílely v roli garantek na projektu „Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů“. Během dvou let probíhaly návštěvy skupinových setkání, setkávání s lektorkami, jejich vzděláváním a doprovázením. Kolektiv CRSP na základě této spolupráce vypracoval metodiku zavádění reminiscence v organizacích, kterou s laskavým svolením vedení Centra s radostí uveřejňujeme i na našich stránkách.

VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME 2020-2021

Nový cyklus programu „VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME“ pro rodiny pečující o člověka s kognitivní poruchou bude zahájen v říjnu letošního roku. Uvítáme rodiny, které žijí s člověkem s demencí a pečují o něho. Program je naplánován na půl roku v třítýdenních intervalech. Je vzácnou příležitostí pro pečující a jejich blízké zapojit se společně do skupiny lidí, kde jsou si všichni rovnocennými partnery, kde rozvíjíme přátelství a pečujeme o dobrou náladu. K tomu všemu nám slouží vzpomínky, které dokážeme rozehrát a využít pro radost a zapojení každého z účastníků, i těch nejslabších. Bližší informace najdete zde.

KORONAVIRUS Reminiscenční centrum pomáhá pečujícím rodinám

Cítíte se bezmocní v péči o člověka s demencí v době koronaviru?

Jste izolováni kvůli karanténě? Jste na péči sami?

Proměnilo se díky omezením chování Vašeho blízkého a nevíte si rady?

Ztratili jste možnost využívat sociálních služeb?

Takové a další otázky s Vámi můžeme probrat prostřednictvím e-mailu,

případně po domluvě též telefonicky.

Rádi Vám věnujeme svůj čas.

Napište nám na e-mailovou adresu:

reminiscencni@centrum.cz

  • V Praze je k dispozici linka pro osamělé seniory, kteří potřebují donést nákup či obstarat léky. Telefonní linka je bezplatná a non stop na čísle 800 160 166.
  • Pro anonymní a bezplatnou telefonickou krizovou pomoc pro seniory a pečující o seniory můžete kontaktovat také Linku seniorů na čísle 800 200 007.

Informace o výcviku pro reminiscenční asistenty/ky

CÍL VÝCVIKU: 

Připravit po teoretické i praktické stránce odborníky, kteří dokážou tvořivým způsobem na profesionální úrovni využívat reminiscenci (vzpomínky) při práci se skupinou lidí žijících s poruchou paměti a pečujících členů jejich rodin. 

KOMU JE VÝCVIK URČEN: 

  • Pracovníkům a studentům pomáhajících profesí (sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům ve zdravotnictví, ergoterapeutům, psychologům aj.), kteří se zajímají o práci se vzpomínkami a chtějí si své znalosti a dovednosti rozšířit.
  • Lidem z různých tvůrčích oborů, kteří chtějí své schopnosti využít též v oblasti práce s lidmi s poruchou paměti a jejich rodinami. 

PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ A ZÁVĚR VÝCVIKU 2018-2019

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 ukončilo dalších pět asistentek výcvik ve tvořivé reminiscenční práci v projektu Vzpomínejme, když pečujeme, který se konal během let 2018-2019. Asistentky obhájily své závěrečné práce a prezentovaly průběhy setkání, která realizovaly již s vlastními skupinami s lidmi s demencí a jejich rodinnými příslušníky. Setkání se uskutečnila v Domově pod Kavčí skálou v Říčanech, na oddělení geriatrie v Thomayerově nemocnici, v Domově Vlčí mák v ÚVN a v Sociálně odlehčovacím centru v Praze 7 – Kamenická. Máme velkou radost, jak krásně a kreativně byla tato setkání vedena a jak se opět prokázalo, že práce se vzpomínkami povzbuzuje důstojnost lidí s demencí a přináší nejednu dojemnou chvíli pro všechny zúčastněné.

Na závěr asistentky převzaly certifikát Evropské reminiscenční sítě podepsaný Pam Schweitzer. Všem asistentkám ještě jednou gratulujeme!  Již se těšíme na další výcvik, který budeme otevírat na podzim 2020.