Kurz „Úvod do reminiscence“

Otevíráme jednodenní akreditovaný kurz „Úvod do reminiscence“.

Termín: 13.5.2021, 9:00 – 16:30 hod

Místo konání:

Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle (případně distančně on-line), dle aktuální epidemiologické situace

Anotace:

V kurzu se seznámíte s hodnotovými a postojovými východisky reminiscence, se základy individuální a skupinové práce se vzpomínkami v prostředí pobytových služeb pro seniory, v podpoře mezigeneračních vztahů, v práci s lidmi s demencí a při provázení pečujících rodin. Vyzkoušíte si vybrané reminiscenční techniky a získáte inspiraci jak probouzet vzpomínky a využívat jich jako zdroje pro různé aktivity seniorů a jejich propojení s druhými lidmi.

Účastnický poplatek: 2 000,- Kč

Lektorky: PhDr. Hana Janečková Ph.D., PhDr. Blanka Jirkovská Ph.D.

Kurz je akreditován u MPSV.

Máte-li o tento kurz zájem, vyplňte formulář závazné přihlášky zde.

Před odesláním přihlášky si přečtěte  Informace ke kurzu a nakládání s osobními údaji.

Další informace: reminiscencni@centrum.cz, tel. 608 822 986 nebo 603 722 759.

Konference „Stárnutí 2021“

Účast členek Reminiscenčního centra na konferenci „Stárnutí 2021“

Během dvou únorových dnů tohoto roku (11. – 12.2. 2021) probíhala gerontologická mezioborová konference s názvem „Stárnutí 2021“. Jednalo se o pátý ročník, vzhledem k pandemické situaci poprvé on-line. Tři členky Reminiscenčního centra – J. Andresová, H. Janečková a B. Jirkovská se konference zúčastnily. J. Andresová pohovořila o svých zkušenostech v poradně Alzheimer Point. Zakladatelka našeho centra H. Janečková se s kolegyněmi E. Dragomireckou  a E. Jarolímovou podílela na příspěvku „Naplněné a nenaplněné potřeby rodin pečujících o člověka s demencí“. B. Jirkovská přednesla svůj příspěvek „Přínosy nefarmakologických metod pro život s demencí“. Odkaz na celý program konference zde: https://www.konferencestarnuti.cz/

Reminiscence známá i neznámá

V těchto dnech vychází nová kniha autorského týmu Reminiscenčního centra.

Kniha shrnuje bohaté zkušenosti členů Reminiscenčního centra. Naleznete v ní komplexní přehled reminiscenčních metod, aktivit, programů a projektů, které jsou běžnou součástí práce se starými lidmi v institucích, rodinách i komunitách.

V anotaci se píše:

Vzpomínky jsou jako pestré korálky. Procházíme životem s pohledem upřeným před sebe a navlékáme je na pomyslnou nitku. Když se jednoho dne ohlédneme, zjistíme, že se z nich stal několikařadý náhrdelník. Čím jsme starší, tím častěji se v nich přebíráme. Někdy jsou těžké jako závaží, jindy zahřejí jako horký uhlík. Vždy však jsou pokladem, o který se můžeme rozdělit s druhými. Při práci se seniory představují vzpomínky klíč k individualizované péči. Umožňují zapojit starší lidi do života společenství, probouzejí jejich aktivitu a přispívají k rozvoji obohacujících vztahů mezi generacemi.

Informace k otevřeným kurzům

OBECNÉ PODMÍNKY

 • Na kurz je třeba se přihlásit elektronickou přihláškou, jejíž odkaz je vždy uveden na upoutávce/plakátku s informacemi o daném kurzu.
 • Zasláním přihlášky souhlasíte se zpracováním a uchováním osobních údajů nezbytných pro účely a po dobu průběhu našeho smluvního vztahu. Před udělením souhlasu se prosím ujistěte, že jste si přečetli, rozumíte a souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů a podmínkami pro konání kurzů uvedenými dále v tomto textu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Kurzovné klienti hradí na základě faktury vystavené Reminiscenčním centrem.
 • Na faktuře jsou uvedeny údaje pro platbu, tedy číslo účtu, částka a variabilní symbol, který je shodný s číslem faktury.
 • Místo v kurzu má klient zajištěno až po zaplacení celého kurzovného.

STORNO PODMÍNKY

 • Účastníci se mohou z kurzu odhlásit pouze e-mailem na reminiscencni@centrum.cz.
 • Stejně tak prosíme oznámit i případnou změnu účastníka.
 • Při odhlášení z kurzu méně než 10 dní před jeho zahájením, budeme účtovat storno poplatek 100% z ceny kurzu.

KONTAKT

reminiscencni@centrum.cz, +420 737 808 596

Spolupráce s Diakonií ČCE- Projekt PTEJTE SE, DOKUD JE ČAS

Členky Reminiscenčního centra, z. s. Alena Fendrychová a Eva Křivohlávková uskutečnily v rámci svého zaměstnání v Diakonii ČCE projekt „Ptejte se, dokud je čas“. Na projektu se podílely i další členky Reminiscenčního centra Blanka Jirkovská a Hana Čížková, které realizovaly vzdělávací aktivity tohoto projektu.

Projekt měl dvě části. První částí byla výroba reminiscenčních beden na základě vzpomínek seniorů z Centra pečovatelských služeb Prahy 7.  Podle vyslechnutých vzpomínek žáci z blízké waldorfské školy vyrobili reminiscenční bedny. Na začátku projektu proběhlo ve škole školení dětí lektorkami Reminiscenčního Centra, kde si spolu s dětmi povídaly o stáří a zkoušely různé tvůrčí metody reminiscence.

Druhou částí projektu bylo nacvičení a předvedení reminiscenčního představení „Dvě sestry za oponou“ v evangelickém sboru v Praze Střešovicích. Mládežníci ze sboru se po dva měsíce scházeli se dvěma seniorkami ze sboru a společně vzpomínali. Na základě vyslechnutých vzpomínek vznikl scénář představení, kde hráli jak mladí lidé, tak i obě seniorky. I zde na začátku vzpomínkových setkání přišly dvě lektorky Reminiscenčního centra, které mladým lidem představily metodu reminiscence, povídali si společně o vzpomínkách z mládí a potom zkoušeli některé vzpomínky „přehrávat“, což byla dobrá příprava na plánované reminiscenční představení.

Jedním z výsledků projektu je i brožura, která popisuje proces výroby reminiscenčních krabic, která je ke stažení.

Podrobnosti o spolupráci na projektu jsou uvedeny ve Výroční zprávě za rok 2019. Doporučujeme též aktivity Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb – https://lifetool.diakonie.cz/nase-sluzby/

Spolupráce s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně

V roce 2020 vyvrcholila spolupráce s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně (CRSP). Od roku 2018 se naše členky Hana Janečková a Hana Čížková podílely v roli garantek na projektu „Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů“. Během dvou let probíhaly návštěvy skupinových setkání, setkávání s lektorkami, jejich vzděláváním a doprovázením. Kolektiv CRSP na základě této spolupráce vypracoval metodiku zavádění reminiscence v organizacích, kterou s laskavým svolením vedení Centra s radostí uveřejňujeme i na našich stránkách.

VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME 2020-2021

Nový cyklus programu „VZPOMÍNEJME, KDYŽ PEČUJEME“ pro rodiny pečující o člověka s kognitivní poruchou bude zahájen v říjnu letošního roku. Uvítáme rodiny, které žijí s člověkem s demencí a pečují o něho. Program je naplánován na půl roku v třítýdenních intervalech. Je vzácnou příležitostí pro pečující a jejich blízké zapojit se společně do skupiny lidí, kde jsou si všichni rovnocennými partnery, kde rozvíjíme přátelství a pečujeme o dobrou náladu. K tomu všemu nám slouží vzpomínky, které dokážeme rozehrát a využít pro radost a zapojení každého z účastníků, i těch nejslabších. Bližší informace najdete zde.

KORONAVIRUS Reminiscenční centrum pomáhá pečujícím rodinám

Cítíte se bezmocní v péči o člověka s demencí v době koronaviru?

Jste izolováni kvůli karanténě? Jste na péči sami?

Proměnilo se díky omezením chování Vašeho blízkého a nevíte si rady?

Ztratili jste možnost využívat sociálních služeb?

Takové a další otázky s Vámi můžeme probrat prostřednictvím e-mailu,

případně po domluvě též telefonicky.

Rádi Vám věnujeme svůj čas.

Napište nám na e-mailovou adresu:

reminiscencni@centrum.cz

 • V Praze je k dispozici linka pro osamělé seniory, kteří potřebují donést nákup či obstarat léky. Telefonní linka je bezplatná a non stop na čísle 800 160 166.
 • Pro anonymní a bezplatnou telefonickou krizovou pomoc pro seniory a pečující o seniory můžete kontaktovat také Linku seniorů na čísle 800 200 007.

Informace o výcviku pro reminiscenční asistenty/ky

CÍL VÝCVIKU: 

Připravit po teoretické i praktické stránce odborníky, kteří dokážou tvořivým způsobem na profesionální úrovni využívat reminiscenci (vzpomínky) při práci se skupinou lidí žijících s poruchou paměti a pečujících členů jejich rodin. 

KOMU JE VÝCVIK URČEN: 

 • Pracovníkům a studentům pomáhajících profesí (sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům ve zdravotnictví, ergoterapeutům, psychologům aj.), kteří se zajímají o práci se vzpomínkami a chtějí si své znalosti a dovednosti rozšířit.
 • Lidem z různých tvůrčích oborů, kteří chtějí své schopnosti využít též v oblasti práce s lidmi s poruchou paměti a jejich rodinami.