Nadpis

VÝCVIK PRO REMINISCENČNÍ ASISTENTY/KY 2020-2021

Reminiscenční centrum | 29. ledna 2020

Výcvik, který propojuje teoretickou přípravu s reflektovanou praxí, bude zahájen v září letošního roku. Prakticky zaměřený výcvik budoucích reminiscenčních asistentů/ek bude probíhat v rámci programu pro rodiny pečující o člověka s kognitivní poruchou „Vzpomínejme, když pečujeme“, který vedou zkušené lektorky Reminiscenčního centra ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí. Zájemcům o tento výcvik rády poskytneme další informace. Již nyní se můžete přihlásit na adrese reminiscencni@centrum.cz.