Zaujalo nás

Alzheimer Café - Témata


Odborné publikace ke studiu


Cingrošová K., Dvořáková K. (2014). Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti. Praha: Portál.

Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. a kol.
(2007): Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Gerontologické centrum, s. 181 – 188

Holmerová I., Suchá J. (2003): Reminiscenční terapie. Praktický lékař 83, č. 5, s. 295 – 297

Janečková H., Holmerová I., Vaňková H., Kašlíková T. (2008): Reminiscenční terapie a výzkum jejího efektu na kvalitu života seniorů v institucionální péči. Geriatria 2008, 1, s. 19-27

Janečková H., Vacková M. (2010): Reminiscence. Využití vzpomínek v práci se starými lidmi. Praha, Portál

Janečková H., Křížová E. (2012): Vzpomínejme společně: kreativní využití reminiscence v rodinách pečujících o člověka s demencí. Sociální práce/Sociálna práce, č. 4, s. 51-55.

Janečková H., Nentvichová Novotná R. (2013): Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory. Sociální práce/Sociálna práca č. 1, s. 72-81.

Janečková H. (2013): Hesla Reminiscence (s. 287-290), Domovy pro seniory (s. 434-438), Lidé s demencí (s. 396-400), Preterapie (s. 275-277), Validace (141-144), Vysoké stáří (s. 369-373). In: Matoušek a kol. Encyklopedie sociální práce (2013), Praha, Portál, 570 s.

Janečková, H. (2014): Assessment of reminiscence group work with families caring for a person with dementia. In H. Štěpánková & R. Šlamberová (Eds.), Stárnutí 2014: Sborník příspěvků z Gerontologické mezioborové konference 3. LF UK v Praze, 24. - 25. října 2014 (pp. 64-74). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta.
[Online] Dostupné zde.

Janečková H., Čížková H., Nentvichová Novotná R. (2015):
  • Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. 3/2015, s. 24-26.
  • Využití vzpomínek v pečujících rodinách a komunitě . Sociální služby. 4/2015, s. 16-21.
  • Život vzpomínek v domovech - od jednotlivce ke komunitě – 1. část. Sociální služby. Květen , s.14-16
  • Život vzpomínek v domovech - od jednotlivce ke komunitě – 2. část. Sociální služby. Červen , s.36-38
Reminiscence – léčba vzpomínkami (2014): Pořad Klíč – magazín nejen pro zdravotně postižené. ČT2, Premiéra 2.4.2014. [Online] .

Kruntorádová P. (2015): Léčba vzpomínkami. Rozhovor s Renátou Nentvichovou Novotnou, Pravý domácí časopis roč. 3, č. 2, s. 16-17.

Malíková E.
, (2010): Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních, Praha, Grada, s.238-239

Hudeček D., Sheardová K., Hort J. (2012): Demence v klinické praxi v roce 2011. Postgraduální medicína 2.1.2012 [Online] Dostupné zde 

Schweitzer P., Trilling A. (2005): Making Memories Matter. Kassel: European Reminiscence Network and Stadt Kassel

Schweitzer P., Bruce E. (2008): Remembering Yesterday, Caring Today. Reminiscence in Dementia Care. A Guide to Good Practice. London: Jessica Kingsley Publishers.

Špatenková N., Bolomská B. (2011): Reminiscenční terapie. Praha, Galén
Zgola J. (2003). Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada.

Zgola J., Bordillon G. (2013). Bon Appetit. Radost z jídla v dlouhodobé péči. Praha: Česká alzheimerovská společnost.

Webové odkazy:

www.rememberingtogether.eu
www.europeanreminiscencenetwork.org
www.reminiscencesenioru.cz