ALZHEIMER POINT

Poradna pro pečující a osoby s kognitivní poruchou


Cílem poradny je poskytovat bezplatnou odbornou poradenskou
a podpůrnou činnost jak rodinám, které pečují o blízkého člověka s demencí, tak i samotným osobám žijícím s kognitivní poruchou.

Poradenství se týká zejména těchto oblastí:

Co je to demence a jak ovlivní náš život? Průběh, projevy a stádia nemoci.
  • Jak komunikovat s člověkem s demencí?
  • O jaké dávky sociální péče mohu požádat?
  • Jak vybrat vhodnou zdravotní a sociální službu? Kam se obrátit?
  • Jaké pomůcky existují pro podporu péče?
  • Pečujete dlouho a připadáte si vyčerpaní?
Objednávání na konzultaci (přednostně email):
Vlaďka Fulínová (koordinátorka poradny), FN Motol
tel.: 224 436 809, 702 001 924, e-mail: vladislava.fulinova@fnmotol.cz

Sídlo poradny:
Terronská 580/19, 160 00 Praha 6, tel.: 737 808 596