Naše vize, poslání a hodnoty

 • Směřujeme k vytvoření reminiscenčního centra jako místa, kde se můžeme učit a objevovat nové možnosti zapojení vzpomínek do života lidí s cílem podpořit jejich důstojnost, identitu a spolužití.
 • Posláním našeho spolku je zejména rozvoj reminiscence a podpora aktivního využívání vzpomínek k zapojení starších lidí do života společnosti, k probuzení jejich aktivity a posílenímezigeneračních vztahů v jejich domácím prostředí, v komunitách i v institucích.
 • Naši práci stavíme na hodnotách důvěry, spolupráce a tolerance.

Naše historie

Iniciátorkou založení Reminiscenčního centra, z. s. v r. 2015 byla Hana Janečková, koordinátorka české účasti v mezinárodních projektech ERN, která se v uplynulém desetiletí věnovala mimo jiné výzkumu a popularizaci reminiscence v ČR. V letech 2005 – 2008 spolupracovala s Gerontologickým centrem v Praze 8 (ředitelka doc. MUDr. Iva Holmerová PhD.) na výzkumném projektu „Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života a zdravotní stav seniorů žijících v instituci“, jehož byla hlavní řešitelkou. Jedním z jeho výstupů byla první česká publikace na téma reminiscence (Janečková H., Vacková M.: Reminiscence : využití vzpomínek při práci se seniory. Praha: Portál, 2010)

Členky Reminiscenčního centra realizovaly ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí (ERN) inovativní reminiscenční projekty, které byly podpořené Evropskou unií z programu celoživotního vzdělávání Grundtvig:
 • 2005: Making Memories Matter – Živé vzpomínky
  Vytvoření souboru vzpomínkových beden a jejich putovní výstava v sedmi evropských městech, která byla doprovázená vzdělávacími aktivitami. V dubnu 2005 se tato výstava uskutečnila v Praze.

 • 2010 – 2012: Remembering Together – Vzpomínejme společně15 reminiscenčních setkání pro pečující a jejich blízké s demencí, do kterých byli v poslední etapě zapojeni též výtvarní umělci (skupinová práce, využití kreativních technik - účast : 7 lidí nemocných demencí, 7 rodinných pečujících, 2 výtvarníci, 3 lektoři). Projekt zastřešilo občanské sdružení CESMEZ (Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, předsedkyně PhDr. Eva Křížová PhD.)

 • 2012 – 2014: Remembering Yesterday Caring Today Training – Vzpomínejme, když pečujeme. Dva cykly 10 reminiscenčních setkání pro pečující a jejich blízké s demencí spojený s výcvikem reminiscenčních asistentů (účast – 10 osob s demencí, 10 pečujících, 20 reminiscenčních asistentů). Projekt zastřešilo Středisko křesťanské pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické (ředitelka mgr. Libuše Roytová)

V rámci dvou posledních projektů uspořádaly členky spolku tři konference ve spolupráci s Domovem pro seniory Slunečnice v Praze 8 – Bohnicích a VOŠ Jabok. Cílem konferencí bylo přiblížit české veřejnosti zkušenosti účastníků projektů a přispět tak k propagaci kreativní práce se vzpomínkami mezi profesionály i laickými pečovateli v ČR:
 • 2012 Konference Reminiscence a domov – DS Slunečnice
 • 2012 Mezinárodní reminiscenční workshop na téma Učíme se kreativní práci se vzpomínkami – VOŠ Jabok
 • 2014 Konference Vzpomínejme, když pečujeme – DS Slunečnice
V roce 2015 publikovaly členky spolku v časopise Sociální služby (březen – červen) sérii čtyř článků o realizovaných projektech a inovacích v reminiscenci.

Činnost členek spolku byla prezentována v dokumentu Reminiscence - léčba vzpomínkami v pořadu ČT2 Klíč v dubnu 2014 (www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/).