Janečková H., Vacková M. (2010): Reminiscence. Využití vzpomínek při práci se seniory. Praha, Portál, 151 p. ISBN 978-80-7367-581-3.

Janečková H., Křížová E. (2012): Vzpomínejme společně: kreativní využití reminiscence v rodinách pečujících o člověka s demencí. Sociální práce/Sociálna práce, č. 4, s. 51-55.

Janečková H., Nentvichová Novotná R. (2013): Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory. Sociální práce/Sociálna práca č. 1, s. 72-81.

Janečková H. (2013): Hesla Reminiscence (s. 287-290), Domovy pro seniory ( s. 434-438), Lidé s demencí (s. 396-400), Preterapie (s. 275-277), Validace (141-144), Vysoké stáří (s. 369-373). In: Matoušek a kol. Encyklopedie sociální práce (2013), Praha, Portál, 570 s.

Janečková, H. (2014): Assessment of reminiscence group work with families caring for a person with dementia. In H. Štěpánková & R. Šlamberová (Eds.), Stárnutí 2014: Sborník příspěvků z Gerontologické mezioborové konference 3. LF UK v Praze, 24. - 25. října 2014 (pp. 64-74). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta. [Online] Dostupné zde

Janečková H., Čížková H., Nentvichová Novotná R.
(2015):
  • Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální služby. Březen, s. 24-26.
  • Využití vzpomínek v pečujících rodinách a komunitě . Sociální služby. Duben, s. 16-21.
  • Život vzpomínek v domovech - od jednotlivce ke komunitě – 1. část. Sociální služby. Květen , s.14-16
  • Život vzpomínek v domovech - od jednotlivce ke komunitě – 2. část. Sociální služby. Červen , s.36-38
Nentvichová Novotná R., Janečková H. (2016):
  • Validace podle Naomi Feilové - klíč k porozumění lidem s demencí - 1. část. Sociální služby. Březen, s.24-26.
  • Validace podle Naomi Feilové - klíč k porozumění lidem s demencí - 2. část. Sociální služby. Duben, s.20-22.

Reminiscence – léčba vzpomínkami (2014):
Pořad Klíč – magazín nejen pro zdravotně postižené. ČT2, Premiéra 2.4.2014. [Online] Dostupné zde

Cingrošová K., Dvořáková K. (2014).
  • Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti. Praha: Portál
Cingrošová K. Dvořáková K. (2016).
  •  Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti. Praha: Portál
Nentvichová Novotná Renáta: Reminiscence a její využití u seniorů s demencí
Verlag Dashöfer. 1.11.2016. [Online] Dostupné zde

Nentvichová Renáta: Dramatizace vzpomínek - reminiscenční techniky v praxi
Verlag Dashöfer. 1.8.2017. [Online] Dostupné zde