Dramatizace vzpomínek z reminiscenčních krabic

Tvorba reminiscenčních krabic (beden)Logo ČEZ

Reminiscenční bedny vytvořily dvě kolegyně Reminiscenčního centra - Alena Fendrychová a Eva Křivohlávková. Zde jsou jejich vzpomínky na proces tvoření :

"Při tvorbě vzpomínkových beden jsme vzpomínali se dvěma starými pány, kteří se narodili ve stejném roce, v roce 1938. Zajímalo nás, v čem se budou jejich vzpomínky podobat a v čem lišit. Rokem narození totiž podobnost jejich životů končí. Jeden pán pochází ze Sýrie, druhý se narodil na Vysočině. První z mužů neměl při vzpomínání žádné fotografie ani jiné hmatatelné vzpomínky. Druhý naopak měl nepřeberně fotografií, deníků a dalších hmatatelných vzpomínek.

Přesto byla práce nad tvorbou krabic s oběma pány podobná. Rádi vzpomínali na mládí, zvlášť na školu a rodinu. Absenci originálních fotografií nahradily snímky z internetu a starých fotek z knih, které dané prostředí dobře zobrazily. Nakonec se nám podařilo najít průsečík, ve kterém se jejich životy proťaly: pro oba bylo nesmírně důležité vzdělání, kterému se věnovali se zvýšeným nasazením. Při vzpomínání jsme narazili i na skutečnost, že se pánové teoreticky mohli setkat v Praze, kde v 60. letech minulého století oba studovali. Tato možnost je ve vzpomínkových bednách znázorněna tramvají, která jede po kolejích mezi dvěma bednami. V této tramvaji mohli oba pánové v šedesátých letech v Praze společně jet.

Alena Fendrychová a Eva Křivohlávková, listopad 2018