• V říjnu 2018 zahajujeme nový projekt „Vzpomínejme, když pečujeme(RYCT).
    Pro tento projekt hledáme rodiny pečující o člověka s demencí. Bližší informace zde.
  • Dne 25.10.2018 jsme uskutečnili konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“. Na konferenci vystoupila mj. zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě, paní Pam Schweitzer. Více
  • Dne 18. října 2018 jsme díky finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a s podporou Výboru dobré vůle zahájili již čtvrtý cyklus programu „Vzpomínejme, když pečujeme(RYCT). Kreativní reminiscenční práce s rodinami je spojena s výcvikem nových reminiscenčních asistentek.
  • Dne 3.-4. prosince 2018 se uskuteční v Diakonické akademii první setkání účastníků Dlouhodobého kurzu v reminiscenci. Více o kurzu a přihlášky na https://www.diakonicka-akademie.cz/dlouhodobe-kurzy/vycvik-v-reminiscencni-terapii-114/
  • V říjnu 2018 jsme se stali partnery Centra pro rodinu a sociální péči v Brně v rámci projektu „Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů“ podpořeného ze zdrojů MPSV.
  • Informace o zacházení s osobními údaji

Další články: