• V říjnu 2018 zahajujeme nový projekt „Vzpomínejme, když pečujeme(RYCT).
    Pro tento projekt hledáme rodiny pečující o člověka s demencí. Bližší informace zde.

    Reminiscenční centrum ve spolupráci s Diakonickou akademií s.r.o. a s Pamětí národa pořádá dne
    25.10.2018 Konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi
    “. Na konferenci vystoupí mj. zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě, paní Pam Schweitzer. Bližší informace zde.

    Na konferenci se můžete přihlástit zde.