Aktuálně

Reminiscenční centrum ve spolupráci s Diakonickou akademií s.r.o. a s Pamětí národa pořádá dne
25.10.2018 Konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi
“. Na konferenci vystoupí mj. zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě, paní Pam Schweitzer. Bližší informace zde.

Na konferenci se můžete přihlástit zde. KAPACITA KONFERENCE JE JIŽ NAPLNĚNA
Nově přihlášené registrujeme jako náhradníky. V případě, že se někdo odhlásí, dáme Vám  informaci podle pořadí přihlášení.

Dne 26.10. 2018 pořádáme ve spolupráci s lektorkou paní Pam Schweitzer workshop:
„Reminiscenční dílna – jak využít dramatizaci v reminiscenční práci“
Program a informace o registraci na workshop zde.
Ještě zbývá několik volných míst.

Informace o zacházení s osobními údaji

Poslání

Vzpomínky ukazují na jedinečnost každého člověka a propojují lidská společenství.

Reminiscenční centrum jsme založily jako součást naší snahy zachovat, rozvíjet a předávat cenné zkušenosti, poznatky a dovednosti, které jsme získaly během naší spolupráce s partnery v rámci mezinárodních projektů Evropské reminiscenční sítě (ERN – European Reminiscence Network) v letech 2010 - 2014.

Posláním našeho spolku je zejména rozvoj reminiscence a podpora aktivního využívání vzpomínek k zapojení starších lidí do života společnosti, k probuzení jejich aktivity a posílení mezigeneračních vztahů v jejich domácím prostředí, v komunitách i v institucích.

Podporují nás:
Magistrát hl. m. Prahy
Nadace ČEZ
Verlag Dashöfer,
nakladatelství, spol. s r. o.

 Alzehimer nadační fond
 

Chcete nás také podpořit?
č.ú. 115-1245470267/0100