Aktuálně

Místa mého srdce - 20.6.2017 v 9 - 12 hod. (pdf 1 MB)

FOTOVÝSTAVA VZPOMÍNEK NA VZPOMÍNKY - Od 1.1.2017 do 26.1.2017 (pdf 1,8 MB)

Remembering Yesterday, Caring Today (Vzpomínejme, když pečujeme! 2016 – 2017)

Poslání

Vzpomínky ukazují na jedinečnost každého člověka a propojují lidská společenství.

Reminiscenční centrum jsme založily jako součást naší snahy zachovat, rozvíjet a předávat cenné zkušenosti, poznatky a dovednosti, které jsme získaly během naší spolupráce s partnery v rámci mezinárodních projektů Evropské reminiscenční sítě (ERN – European Reminiscence Network) v letech 2010 - 2014.

Posláním našeho spolku je zejména rozvoj reminiscence a podpora aktivního využívání vzpomínek k zapojení starších lidí do života společnosti, k probuzení jejich aktivity a posílení mezigeneračních vztahů v jejich domácím prostředí, v komunitách i v institucích.

Podporují nás:

Magistrát hl. m. Prahy

Chcete nás také podpořit:

č.ú. 115-1245470267/0100