Aktuálně

Nový článek Renáty Nentvichové…


Poslání

Vzpomínky ukazují na jedinečnost každého člověka a propojují lidská společenství.

Reminiscenční centrum jsme založily jako součást naší snahy zachovat, rozvíjet a předávat cenné zkušenosti, poznatky a dovednosti, které jsme získaly během naší spolupráce s partnery v rámci mezinárodních projektů Evropské reminiscenční sítě (ERN – European Reminiscence Network) v letech 2010 - 2014.

Posláním našeho spolku je zejména rozvoj reminiscence a podpora aktivního využívání vzpomínek k zapojení starších lidí do života společnosti, k probuzení jejich aktivity a posílení mezigeneračních vztahů v jejich domácím prostředí, v komunitách i v institucích.

Podporují nás:
Magistrát hl. m. Prahy
Verlag Dashöfer,
nakladatelství, spol. s r. o.

 Chcete nás také podpořit?č.ú. 115-1245470267/0100