Aktuálně

  • Dne 25.10.2018 jsme uskutečnili konferenci „Jak oživit vzpomínky – aneb reminiscence v praxi“. Na konferenci vystoupila mj. zakladatelka a koordinátorka Evropské reminiscenční sítě, paní Pam Schweitzer. Více
  • Dne 18. října 2018 jsme díky finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a s podporou Výboru dobré vůle zahájili již čtvrtý cyklus programu „Vzpomínejme, když pečujeme(RYCT). Kreativní reminiscenční práce s rodinami je spojena s výcvikem nových reminiscenčních asistentek.
  • Dne 3.-4. prosince 2018 se uskuteční v Diakonické akademii první setkání účastníků Dlouhodobého kurzu v reminiscenci. Více o kurzu a přihlášky na https://www.diakonicka-akademie.cz/dlouhodobe-kurzy/vycvik-v-reminiscencni-terapii-114/
  • V říjnu 2018 jsme se stali partnery Centra pro rodinu a sociální péči v Brně v rámci projektu „Zavedení metody reminiscence jako nástroje prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů“ podpořeného ze zdrojů MPSV.
  • Informace o zacházení s osobními údaji


Poslání

Vzpomínky ukazují na jedinečnost každého člověka a propojují lidská společenství.

Reminiscenční centrum jsme založily jako součást naší snahy zachovat, rozvíjet a předávat cenné zkušenosti, poznatky a dovednosti, které jsme získaly během naší spolupráce s partnery v rámci mezinárodních projektů Evropské reminiscenční sítě (ERN – European Reminiscence Network) v letech 2010 - 2014.

Posláním našeho spolku je zejména rozvoj reminiscence a podpora aktivního využívání vzpomínek k zapojení starších lidí do života společnosti, k probuzení jejich aktivity a posílení mezigeneračních vztahů v jejich domácím prostředí, v komunitách i v institucích.

Podporují nás:
Magistrát hl. m. Prahy
Nadace ČEZ
Verlag Dashöfer,
nakladatelství, spol. s r. o.

 Alzehimer nadační fond
 

Chcete nás také podpořit?
č.ú. 115-1245470267/0100